Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet/musiikin perusteet kuuluvat soitinoppilaiden opintoihin ja oppilaspaikkamaksuun. Näiden aineiden opiskelu aloitetaan noin 10-vuotiaana.

Myös ulkopuoliset voivat osallistua musiikin hahmotusaineiden/musiikin perusteiden opetukseen, mikäli tasoa vastaavissa ryhmissä on tilaa. Ulkopuolisten osallistumisesta peritään lukukausimaksu.

Tarvittaessa saat lisätietoja toimistosta.