Oppilaaksi musiikkiopistoon

Musiikin harrastusmahdollisuudet musiikkiopistossa

Rauman musiikkiopistossa voi opiskella instrumentinsoittoa hakeutumalla oppilaaksi oppilasvalintojen kautta. Ilman valintatestiä voi osallistua puhallinorkesterikouluun, kuoroihin (lapsikuoro, nuorisokuorot, poikakuoro), kanteleryhmiin sekä musiikin hahmotusaineiden ryhmiin. Musiikin varhaiskasvatuksessa on mahdollisuus musiikkileikkikouluun (0-7 -vuotiaille) ja  soitinvalmennukseen (6-9- vuotiaille).

Palvelemme teitä oppilasvalintoihin ja ilmoittautumisiin liittyvissä asioissa musiikkiopiston toimistossa, puh. 044 793 3551, musiikkiopisto@rauma.fi.

Soitinesittelyvideoihin voi tutustua musiikkiopiston Facebook-sivujen kautta osoitteessa www.facebook.com/raumanmusiikkiopisto. Videot ovat katsottavissa myös Instagramissa osoitteessa instagram.com/raumanmusiikkiopisto.

Musiikkiopistoon haku keväällä 2023

Ilmoittautuminen valintatestiin on huhtikuun aikana osoitteessa rmo.eepos.fi

Ilmoittautuneille lähetetään henkilökohtainen valintatestiaika toukokuun puolessa välissä ja testit ovat ma 29.5. – ke 31.5. välisenä aikana. Jokaiselle testiin ilmoittautuneelle on yksi 15 minuutin aika. Hakija saa tarkemmat tiedot testistä samassa yhteydessä.

Oppilasvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään torstaina 22.6.2023.

 

Puhallinorkesterikoulu

Puhallinorkesterikoulu on aloitteleville soittajille tarkoitettu soitinpiiri, jossa tutustutaan erilaisiin puhallinsoittimiin ja harjoitellaan sekä yksityisesti että ryhmässä.

Palvelemme teitä oppilasvalintoihin ja ilmoittautumisiin liittyvissä asioissa musiikkiopiston toimistossa, puh. 044 793 3551, musiikkiopisto@rauma.fi.

Musiikkileikkikoulu, soitinvalmennus ja kanteleryhmät

Musiikkileikkikouluun, soitinvalmennukseen ja kanteleryhmiin voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä toimistoon.

Kuorot

Kuoroihin voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä toimistoon. Kuoroihin otetaan uusia laulajia myös lukuvuoden aikana.

 

Opetus

Perusopintojen ja syventävien opintojen aikana oppilaalla tulee olla pääaine, minkä lisäksi oppilaan opintoihin kuuluu musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisten musiikin yleisten oppiaineiden opiskelu (musiikin hahmotusaineet). Opintojen edellyttämässä vaiheessa oppilaat ovat lisäksi velvollisia osallistumaan yhteismusisointiin. Sivuaineoikeuden myöntää rehtori tapauskohtaisesti kuultuaan opettajaa ja oppilasta.

Mikäli oppilas opiskelee pääainetta muussa oppilaitoksessa, on hänen mahdollista saada Rauman musiikkiopistossa sivuaineopetusta.

Säestykseen soveltuvien soitinten (piano, kitara, harmonikka) opetukseen tulee sisältyä myös vapaan säestyksen opetusta.

Oppitunneilla saadun opetuksen lisäksi musiikkiopiston oppilaan on hyvä syventää musiikillista yleissivistystä ja muiden taiteiden tuntemista käymällä oppilasilloissa, konserteissa ja taidetapahtumissa.

Oppilasvalinnat seuraavana syyslukukautena alkaviin opintoihin järjestetään keväisin.

Musiikkiryhmät

Rauman poikasoittokunta

Uusia, kaikenikäisiä soittajia otetaan syksyllä. Lukukausimaksut: piirimaksu 140 €/lukukausi (sisältää musiikkiopiston opettajan ryhmätunnin, 15 min/soittaja sekä orkesterin), pelkkä orkesterimaksu 50 €/lukukausi.

Minidina -lapsikuoro

Kokoontuminen kerran viikossa. Johtajana on Kerttu Rapala. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Musadina -kuoro

Kokoontuminen kerran viikossa. Johtajana on Kerttu Rapala. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Nuorisokuoro Melodina

Kuoro harjoittelee Rauman lukion tiloissa kerran viikossa. Johtajana on Paula Kuusisto. Kuoroon voi pyrkiä koko toimintakauden ajan. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Rauman Poikakuoro

Rauman Poikakuoroon ovat tervetulleita kaikki yli 6-vuotiaat laulamisesta pitävät pojat! Harjoitukset pidetään kerran viikossa musiikkiopiston alasalissa. Kuoroon ei ole pääsykokeita, ja mukaan voi tulla milloin vain lukuvuoden aikana. Kuoroa johtaa Markku Haavisto. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Kakrut

Oletko kiinnostunut yhteismusisoinnista sekä esiintymisestä? Tule mukaan Kakruihin! Kakrujen toiminta on suunniteltu alakouluikäisille, 3.-6. luokkalaisille tytöille ja pojille. Musiikkia tehdään monipuolisesti, voit pyrkiä mukaan laulajaksi tai soittajaksi (bändi- ja rytmisoittimet/orkesterisoitin). Mukaan voi tulla ottamalla yhteyttä ohjaajaan. Ohjaajana on Laura Salmi. Lukukausimaksu 50 €.

Musiikkileikki- ja kanteleryhmät

Musiikkileikkiryhmiä 0-7 -vuotiaille. 5-7 -vuotiailla käytössä 5-kieliset kanteleet. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Soitinvalmennus

6-9 -vuotiaille suunnatussa soitinvalmennusryhmässä opiskellaan musiikillisia perusvalmiuksia laulaen, liikkuen ja soittaen rytmi- ja laattasoittimia, kanteletta ja nokkahuilua. Lukukausimaksu on 120 €. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Musiikin hahmotusaineet

Voit myös ilmoittautua musiikin hahmotusaineiden ryhmiin, mikäli niistä löytyy valmiustasoosi sopivia, vapaita paikkoja. Lukukausimaksu on 75 €. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Kuoroihin otetaan uusia laulajia!

Voit mennä kuoroon osallistumalla harjoituksiin. Kuorojen harjoitusajat ja paikat:

  • Rauman poikakuoro maanantaisin klo 16.30-18.00 musiikkiopiston Alasalissa
  • Minidina tiistaisin klo 15.30-17.00 musiikkiopiston Alasalissa
  • Melodina maanantaisin klo 15.00-16.15 Rauman Lyseon lukion musiikkiluokassa
  • Musadina maanantaisin klo 16.00-17.00 musiikkiopiston luokassa 201
  • Kakrut tiistaisin ja torstaisin (soittajat ja laulajat erikseen) klo 14.00-15.00 Karin koulussa

Lukukausimaksut

Sivistysvaliokunnan päätöksen (23 § / 24.3.2021) mukaiset Rauman musiikkiopiston lukukausimaksut. Maksut ovat voimassa 1.8.2021 alkaen.