Oppilaaksi musiikkiopistoon

Puhallinorkesterikoulu

Puhallinorkesterikoulu on aloitteleville soittajille tarkoitettu soitinpiiri, jossa tutustutaan erilaisiin puhallinsoittimiin ja harjoitellaan sekä yksityisesti että ryhmässä. Ilmoittautumisen lukuvuoden puhallinorkesterikouluun voi tehdä ottamalla yhteyttä toimistoon.

Musiikkileikkikoulu, soitinvalmennus ja kanteleryhmät

Musiikkileikkikouluun, soitinvalmennukseen ja kanteleryhmiin voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä toimistoon.

Opetus

Perustason ja musiikkiopistotason oppilaalla tulee olla pääaine, minkä lisäksi oppilaan opintoihin kuuluu musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisten musiikin yleisten oppiaineiden opiskelu (musiikin hahmotusaineet). Opintojen edellyttämässä vaiheessa oppilaat ovat lisäksi velvollisia osallistumaan yhteismusisointiin. Sivuaineoikeuden myöntää rehtori tapauskohtaisesti kuultuaan opettajaa ja oppilasta.

Mikäli oppilas opiskelee pääainetta muussa oppilaitoksessa, on hänen mahdollista saada Rauman musiikkiopistossa sivuaineopetusta.

Säestykseen soveltuvien soitinten (piano, kitara, harmonikka) opetukseen tulee sisältyä myös vapaan säestyksen opetusta.

Oppitunneilla saadun opetuksen lisäksi musiikkiopiston oppilaan on hyvä syventää musiikillista yleissivistystä ja muiden taiteiden tuntemista käymällä oppilasilloissa, konserteissa ja taidetapahtumissa.

Oppilasvalinnat seuraavana syyslukukautena alkaviin opintoihin järjestetään keväisin.

Musiikkiryhmät

Rauman poikasoittokunta

Uusia, kaikenikäisiä soittajia otetaan syksyllä. Lukukausimaksut: piirimaksu 135 €/lukukausi (sisältää musiikkiopiston opettajan ryhmätunnin, 15 min/soittaja sekä orkesterin), pelkkä orkesterimaksu 50 €/lukukausi.

Minidina -lapsikuoro

Kokoontuminen kerran viikossa. Johtajana on Kerttu Rapala. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Musadina -kuoro

Kokoontuminen kerran viikossa. Johtajana on Kerttu Rapala. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Nuorisokuoro Melodina

Kuoro harjoittelee Rauman lukion tiloissa kerran viikossa. Johtajana on Paula Kuusisto. Kuoroon voi pyrkiä koko toimintakauden ajan. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Rauman poikakuoro

Rauman Poikakuoroon ovat tervetulleita kaikki yli 6-vuotiaat laulamisesta pitävät pojat! Harjoitukset pidetään kerran viikossa musiikkiopiston alasalissa. Kuoroon ei ole pääsykokeita, ja mukaan voi tulla milloin vain lukuvuoden aikana. Kuoroa johtavat yhteistyössä Niiki Nuutinen ja Timo Katila. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi. Lisätietoja kuoronjohtajalta: niiki.nuutinen@rauma.fi

Kakrut

Oletko kiinnostunut yhteismusisoinnista sekä esiintymisestä? Tule mukaan Kakruihin! Kakrujen toiminta on suunniteltu alakouluikäisille, 3.-6. luokkalaisille tytöille ja pojille. Musiikkia tehdään monipuolisesti, voit pyrkiä mukaan laulajaksi tai soittajaksi (bändi- ja rytmisoittimet/orkesterisoitin). Ilmoittautuminen on ke 19.8.2020 klo 14.00-15.00, Karin koulun 1. krs. Uusien laulajien ja soittajien koelaulu/-soittoaika on samana päivänä klo 14.15-15.00. Mukaan voi tulla myös myöhemmin ottamalla yhteyttä ohjaajaan. Ohjaajana on Laura Salmi. Lukukausimaksu 50 €.

Musiikkileikki- ja kanteleryhmät

Musiikkileikkiryhmiä 0-7 -vuotiaille. 5-7 -vuotiailla käytössä 5-kieliset kanteleet. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Soitinvalmennus

6-9 -vuotiaille suunnatussa soitinvalmennusryhmässä opiskellaan musiikillisia perusvalmiuksia laulaen, liikkuen ja soittaen rytmi- ja laattasoittimia, kanteletta ja nokkahuilua. Lukukausimaksu on 120 €. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Musiikin hahmottamisaineet

Voit myös ilmoittautua musiikin hahmottamisryhmiin, mikäli niistä löytyy valmiustasoosi sopivia, vapaita paikkoja. Lukukausimaksu on 70 €. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Kuoroihin otetaan uusia laulajia!

Voit mennä kuoroon osallistumalla harjoituksiin. Kuorojen harjoitusajat ja paikat:

  • Rauman poikakuoro maanantaisin klo 16.30-18.00 musiikkiopiston alasalissa (alkaa 24.8.2020)
  • Minidina tiistaisin klo 15.30-17.00 musiikkiopiston alasalissa (alkaa 25.8.2020)
  • Melodina tiistaisin klo 15.00-16.15 Rauman Lyseon lukion musiikkiluokassa (alkaa 25.8.2020)
  • Musadina maanantaisin klo 16.00-17.00 musiikkiopiston luokassa 201 (alkaa 24.8.2002)
  • Kakrut tiistaisin tai keskiviikkoisin (soittajat ja laulajat erikseen) klo 14.00-15.00 Karin koulussa (alkaa 25.8.2020)

Lukukausimaksut

Sivistysvaliokunnan päätöksen (70 § / 20.6.2018) mukaiset Rauman musiikkiopiston lukukausimaksut.