Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä toimistoon. Myös lisätietoa ryhmistä sekä ilmoittautumisesta saa tarvittaessa musiikkiopiston toimistosta.

Varhaisiän musiikkikasvatus on tasolta toiselle etenevää opetusta, jonka tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Myönteiset musiikilliset elämykset, valmiudet ja opitut taidot muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille.

Muskari

Muskari on tarkoitettu 0–6-vuotiaille lapsille. Muskarissa lauletaan, loruillaan, liikutaan, soitetaan ja kuunnellaan musiikkia. Kantele tulee mukaan opetukseen noin 5-vuotiailla. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennus on tarkoitettu pääasiassa koulun aloittaville 6–8-vuotiaille lapsille. Opetus tapahtuu ryhmässä ja se sisältää laulua, laululeikkejä, liikuntaa sekä eri instrumentteihin ja rytmisoittimiin tutustumista. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Lapsi soittaa pianoa