Yhteismusisointi

Yhteismusisointi on osa oppilaan soitonopiskelua. Yhteismusisointitaitoja opiskellaan kullekin instrumentille ominaisella ja luonteenomaisella tavalla erilaisina opintojaksoina huomioiden oppilaan ikä ja opintojen vaihe. Yhteismusisointiryhmiä ovat muun muassa puhallinorkesterit, jousiorkesterit, kuorot ja muut opistossa toimivat kokoonpanot.

Orkestereiden ja kuorojen harjoitus- ja alkamisajat löydät tästä linkistä.