24-002 Nikulanväylä

Tavoite:

Kallionikulan asuinalueen kytkeminen kokoojakadun välityksellä Kourulantiehen.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Nikulanväylä yleissuunnitelma
24-002 Kaavakartta Ehdotus
24-002 Selostus Ehdotus
24-002 Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja vastineet

Selvitykset:

Nikulanväylän meluselvitys