Pirttialho

Pirttialho on rakentunut vaiheittain 2010-luvulla. Osa alueesta on vielä kaavoittamatta. Ensimmäinen rakentunut osuus muodostuu kahdesta kaarevasta kadusta, jotka sijaitsevat kallioisella mäellä. Kauneimmat ja helppokulkuisimmat kalliot on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Talot sijaitsevat lähellä katua ja pihat rajautuvat pääosin puistoon. Pääosa taloista on 2-kerroksisia. Alueesta on muodostunut viihtyisä ja kaupunkikuvallisesti eheä asuinalue.

Pirttialhon eteläreunalla olevalla uudemmalla osuudella on pääosin 1-kerroksisia taloja.

Pirttialhon asuinalue. Pirttialhon asuinaluetta. Taloja Pirttialhossa.