Polari

Polari käsittää sekä kerros- ja rivitaloalueen että omakotialueen. Kerrostaloalueen kaavan laati asemakaava-arkkitehti Reino Joukamo vuoden 1967 alussa. Aloitteen kaavoitukseen teki Rauma-Repola Oy, jonka rakennuttamat väljästi, mutta rytmikkäästi sijoitetut kerrostalot ovat valmistuneet 1970-luvulla. Alue edustaa keskivertoa laadukkaampaa aikansa arkkitehtuuria. Asuinkerrostalot kertovat metsäyhtiön asuntotuotantotoiminnasta ja samalla yhtiön paikallisesta historiasta. Kohteet ovat säilyttäneet hyvin alkuperäistä ulkoista asuaan.

Polarin alueen omakotitaloista – joka on tunnettu myös Rauma-Repolan omakotitaloalueena – suurin osa on valmistunut 1940- ja 50-luvuilla, alueella on vain muutama 1960- ja 1970-luvuilla valmistunut talo. Kaavan lisäksi Tuukkanen suunnitteli pääosan alueen taloista Rauma-Repolan tyyppitaloina. Myös tuottelias raumalainen suunnittelija Kaino Kari on piirtänyt alueelle taloja (Sorvaantien ja Honkajuurentien väliselle alueelle). Tyyppitalot voi tunnistaa muun muassa peiterimavuorauksesta, betonikattotiilistä ja pienistä kaksijakoisista ikkunoista. Rintamamiestyyppiset talot tekevät alueesta ilmeeltään hyvin yhtenäisen.

Alue on hyvin pitkälle yhtenäinen ja alkuperäisen ilmeen omaava 1940- ja 1950-lukujen kokonaisuus. Se kertoo omalla tavallaan Rauman vahvoista 1940- ja 1950-lukujen väestönlisäyksen vuosista, mikä liittyi kaupungin teollisuuden työvoimatarpeen kasvuun. Metsäyhtiön perustamana alueena se kertoo myös Rauman teollisuus- ja työväen asutushistoriasta.

Teollisuuskadun kerrostaloja Polarissa. Päiväkoti Rinkeli Polarissa. Polarin asuinalue. Polarin asuinalue ja taustalla näkyvä teollisuusalue.