Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Jätelaki velvoittaa jätteenhaltijoita liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Asianmukaisen jätehuollon järjestäminen myös vapaa-ajan asunnolle on jätelain mukainen velvoite.

Oma astia on helppo vaihtoehto

Oman jäteastian hankinta on paras vaihtoehto silloin, kun kiinteistöä käytetään paljon. Jäteastian sijaintipaikalta edellytetään kuitenkin jäteautolle soveltuvaa tietä. Vapaa-ajan asunnon jäteastia tyhjennetään tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kolme kertaa kesässä enintään neljän viikon tyhjennysrytmillä

Kimppa-astian käyttö on edullista

Usean käyttäjän yhteinen jäteastia on edullisin tapa huolehtia asianmukaisesti jätehuollosta. Kimppa voi muodostua kahdesta tai useammasta lähinaapureiden kiinteistöstä. Haja-asutusalueella kimpan voi muodostaa myös esim. kylätoimikunnat ja tienhoitokunnat. Kimppa-astialla pitää olla yhdyshenkilö, jolle lähetetään lasku ja joka vastaa astian kunnossapidosta.

Aluejätepisteen käyttö haja-asutusalueella vuosimaksua vastaan

Aluejätepisteet ovat jätehuoltolaitoksen ylläpitämiä keräyspisteitä. Aluejätepistettä voi käyttää vain maksamalla vuosimaksun.

Jätehuoltoon voi liittyä tai tehdä muutoksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme – jätehuoltolaitoksen toimistoon p. (02) 834 3686 tai käyttää tulostettavia liittymis- ja muutoslomakkeita

Kaupunki on solminut kuljetussopimuksen Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa. Mikäli asiakkailla on huomautettavaa tai kysyttävää kuljetuksista, yhteyttä voi ottaa Lassila & Tikanoja Oyj:n asiakaspalveluun p. 010 636 5000 tai tilaus.pori@lassila-tikanoja.fi.

Eurajoen alueella on voimassa sopimusperusteinen jätteekuljetusjärjestelmä, jossa kiinteistön haltija tekee sopimuksen haluamansa kuljetusliikeen kanssa.