Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Jätelaki velvoittaa jätteenhaltijoita liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Asianmukaisen jätehuollon järjestäminen myös vapaa-ajan asunnolle on jätelain mukainen velvoite.

Oma astia

Jäteastian hankkii kiinteistön omistaja/haltija ja sen sijainti paikalta edellytetään jäteautolle soveltuvaa tietä. Vakituisen asunnon jäteastian maksimi tyhjennysväli (ilman erillistä hakemusta) on neljä viikkoa. Vapaa-ajan asunnon jäteastia tyhjennetään tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kolme kertaa kesässä enintään neljän viikon tyhjennysrytmillä.

Kimppa-astian käyttö on edullista

Usean käyttäjän yhteinen jäteastia on edullisin tapa huolehtia asianmukaisesti jätehuollosta. Kimppa voi muodostua kahdesta tai useammasta lähinaapureiden kiinteistöstä. Haja-asutusalueella kimpan voi muodostaa myös esim. kylätoimikunnat ja tienhoitokunnat. Kimppa-astialla pitää olla yhdyshenkilö, jolle lähetetään lasku ja joka vastaa astian kunnossapidosta.

Aluejätepisteen käyttö haja-asutusalueella vuosimaksua vastaan

Rauman seudun jätehuoltolaitos on päättänyt tehdä suunnitelman aluejäteastiajärjestelmästä luopumiseksi vuoden 2017 aikana. Vuodesta 2017 alkaen vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoiden, jotka ovat tähän mennessä käyttäneet aluejäteastioita, olisi siirryttävä kiinteistökohtaisen tai yhteisen keräysastian (kimppa-astian) käyttäjäksi. Saaristossa olevien vapaa-ajan asuntojen käyttöön järjestetään jätteenkeräys kaupungin venelaitureiden yhteyteen. Tästä tullaan perimään myöhemmin päätettävä vuosimaksu.

Lisätietoa alla olevasta pdf-tiedostosta:
Alueastiajärjestelmän muuttaminen kiinteistökohtaiseksi keräykseksi

Eurajoen alueella on voimassa sopimusperusteinen jätteekuljetusjärjestelmä, jossa kiinteistön haltija tekee sopimuksen haluamansa kuljetusliikeen kanssa.