Rauman seudun jätehuoltolaitoksen toiminta katetaan jätemaksutuloilla. Osa tuloista on käytetty uuden laajennusalueen rakentamiseen ja tullaan käyttämään vanhan kaatopaikan maisemointiin. Jätemaksuista maksetaan arvonlisävero ja jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavista jätteistä maksetaan lisäksi valtiolle jäteveroa 70 €/tonni.