Käsittelymaksut Hevossuon jäteasemalla

 

Jäteverollisten jätteiden vastaanottomaksut sisältävät jäteveroa 70 €/tonni.

Pienkuormamaksut yksikkö     ilman alv         alv 24%
Kaatopaikkajäte, säkki kpl 5,66 7,02
Kaatopaikkajäte max 50 kg kuorma 11,29 14,00
Kaatopaikkajäte max 100 kg kuorma 16,13 20,00
Energiajäte, säkki kpl 1,62 2,00
Energiajäte max 50 kg kuorma 5,65 7,00
Energiajäte max 100 kg kuorma 8,08 10,00
Puu/puutarhajäte henkilöautolla kuorma 4,04 5,00
Yksittäisen kuorman alin laskutushinta kuorma 8,08 10,00
Kaatopaikkajäte tonni 177,07 219,57
Yhdyskuntajäte, siirtok. tonni 158,44 196,47
Rakennusjäte hyötyk. tonni 120,00 148,80
Rakennusjäte, lajiteltava tonni 167,36 207,53
Rakennusjäte penkalle tonni 135,00 167,40
Betoni, tiili, laatta yli 150 mm tonni 126,65 157,05
Betoni ja kiviaines pulverointi tonni 56,65 70,25
Asbestijäte tonni 188,33 233,53
Välittömästi haudattava riskijäte tonni 304,92 378,10
Erityis- ja riskijäte tonni 220,20 273,05
Maa- ja kiviaines tonni 129,65 160,77
Teollisuusjäte tonni 143,44 177,87
Rasvanerotuskaivojen liete tonni 176,36 218,69
Hiekanerotuskaivojen ym. sakka tonni 180,92 224,34
Ylijäämämaa, kiviaines alle 150 mm tonni 0,00 0,00
Ylijäämämaa, savipitoinen tonni 11,18 13,86
Lievästi pilaantuneet maa-ainekset tonni 21,22 26,31
Hyödynnettävät jätteet
Puujäte tonni 25,06 31,07
Kannot puhdistettuina tonni 35,29 43,76
Puutarhajäte, kuorma-autolla kuorma 21,10 26,16
Energiajäte tonni 65,00 80,60
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Kotitaloudet 0,00 0,00
Vaaralliset jätteet
Vaaralliset jätteet, kotitaloudet 0,00 0,00
Jäteöljy alle 50 l 0,00 0,00
Jäteöljy yli 50 l tonni 62,99 78,11
Kiinteät öljyiset jätteet alle 5kg 0,00 0,00
Muu öljyjäte tonni 86,27 106,97
Maalit, vahat, lakat alle 10 l 0,00 0,00
Yritystoiminnan vaaralliset jätteet, alin hinta kertamaksu 43,75 54,25
Tynnyrin hävitysmaksu kpl 34,72 43,05
Kestopuut yritystoiminnasta tonni 128,44 159,27
Punnitusmaksu kuorma 11,81 14,64
Siivousmaksu kpl 51,91 64,37
Kuormaaja tunti 51,87 64,32
Siivous kuormaajalla tunti 103,78 128,69

 

  • Käsittely- ja punnitusmaksua ei peritä kotitalouksista tulevasta pakkauslasista, metallista, kartongista eikä paperista.
  • Jäteasemalla ei oteta vastaan louhosta.
  • Suurista maa-ainestoimituksista sovittava erikseen.
  • Maksu peritään jäteverollisista jätteistä sen perusteella, mitä kuorma pääasiallisesti sisältää.
  • Oy Ekokem Ab:lle tai muulle vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle toimitettavasta vaarallisesta jätteestä peritään Oy Ekokem Ab:n tai muun laitoksen voimassa olevan hinnaston mukainen
  • käsittelymaksu lisättynä kuljetuskustannuksilla.
  • Jätteen tuojalta, joka ei noudata jätteiden käsittelystä annettuja ohjeita, voidaan periä jätteiden käsittelymaksu kaksinkertaisena lisättynä mahdollisilla siivous- tms. kuluilla.
  • Jäteaseman henkilökunnalla on oikeus poiketa vahvistetuista käsittelymaksuista, mikä tuotava jäte on tavanomaista ogelmallisempaa käsitellä tai se on helposti hyödynnettävissä tai tuojalle katsotaan syntyvän kohtuuton kustannus.
  • Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 20%:lla