Muovipakkaukset

Yritykset vastaavat kierrätyksestä ja kuluttajapakkausten keräyksestä

Pakkausten kierrätyksestä suomessa vastaavat yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuovat Suomeen pakattuja tuotteita ja joiden liikevaihto on vähintään 1M€. Tällaisilla yrityksillä on niin kutsuttu tuottajavastuu. Sen mukaan tuotteiden mukana Suomen markkinoille päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden valmistuksessa eli kierrätettävä laissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Vastuu perustuu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön.

Tuottajavastuullisten yritysten vastuulla on ollut vuoden 2016 alusta lähtien järjestää kuluttajapakkausten keräys Suomessa. Tällöin Rinki-ekopisteverkosto aloitti toimintansa. Pisteisiin kuluttajat voivat palauttaa kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset. Rinki-ekopisteet kotitalouksille näet heidän nettisivuilta.

 

Muovipakkaukset