Kompostointi-ilmoitus

Jätelain 41 a § mukaan Jätteen haltijan on annettava tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaisen rekisteriin koottujen kompostointitietojen avulla arvioidaan Suomessa kotitalouksissa kierrätetyn biojätteen määrää. Se otetaan huomioon Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivien edellyttämällä tavalla. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta käsittelyn päättymisestä ilmoittamisen jälkeen. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.