Kompostointi-ilmoitus

Jätelain 41 a § mukaan Jätteen haltijan on annettava tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta käsittelyn päättymisestä ilmoittamisen jälkeen. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kompostointi-ilmoitukseen on tulossa sähköinen lomake syksyn aikana.
Voit lähettää kompostointi-ilmoituksen jo nyt sähköpostilla jätehuoltoviranomaiselle (jatehuoltoviranomainen@rauma.fi).
Kompostointi-ilmoitus 1.1.2023 mennessä.

Ilmoitukseen tarvittavat tiedot

Biojätteen käsittely:

 • Kompostoinnin aloitus, pvm

Kiinteistön haltijan tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Kiinteistön tiedot:

 • Osoite
 • Kiinteistörekisteritunnus
 • Asukkaiden lukumäärä

Kiinteistö:   

 • Omakotitalo
 • Vapaa-ajan asunto
 • Muu, mikä ja asuntojen lukumäärä (kpl)

Kompostori:

 • Elintarvikejätteen kompostointiin käytettävien kompostorien lukumäärä (kpl)
  joista lämpöeristettyjä (kpl)
  eristämättömiä/jälkikompostoreja (kpl)
 • Kompostorien yhteistilavuus (litraa)
 • Kompostointiaika (kk/vuosi)

Kompostorista vastaavan henkilön tiedot (mikäli eri kuin kiinteistön haltija):

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Haluan mahdolliset yhteydenotot:

 • Sähköpostitse
 • Postitse
 • Puhelimitse

Kompostointi-ilmoitus (PDF)