Alueastiajärjestelmän muuttaminen kiinteistökohtaiseksi keräykseksi

Sorkka, jätepiste

Vuodesta 2017 alkaen vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoiden, jotka ovat tähän mennessä käyttäneet aluejäteastioita, olisi siirryttävä kiinteistökohtaisen tai yhteisen keräysastian (kimppa-astian) käyttäjäksi. Saaristossa olevien vapaa-ajan asuntojen käyttöön järjestetään jätteenkeräys kaupungin venelaitureiden yhteyteen. Tästä tullaan perimään vuosimaksu.

Suurin osa aluejäteastioita käyttäneistä vapaa-ajan ja vakituisista asunnoista on liittynyt kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon vuodesta 2017 alkaen. Kiinteistön haltijat hankkivat joko oman tai kimppa jäteastian. Ne saari kiinteistön haltijat, joilla on vene kaupungin venelaiturissa, voivat käyttää laiturin jäteastiaa maksua vastaan. Mikäli jätesopimusta ei tehdä, menee siitä tieto valvontaviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen ei voi itse määrätä kiinteistön haltijaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Määräyksen voi tarvittaessa antaa jätelain yleinen valvontaviranomainen, joita Raumalla ovat Rauman kaupungin ympäristölautakunta ja sen alaiset viranhaltijat ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa alla olevasta pdf-tiedostosta:

Alueastiajärjestelmän muuttaminen kiinteistökohtaiseksi keräykseksi