Eurajoen kunnan jätehuollon järjestäminen

Jätehuollon järjestäminen siirtyi 1.1.2023 Rauman kaupungin liikelaitoksen, Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tehtäväksi koko Eurajoen alueella, mukaan lukien Luvia.

Mitkä asiat pysyvät muutosvaiheessa kuntalaisen näkökulmasta samoina:

  • Jäteasemapalvelut säilyvät kuten ennenkin ja Eurajoen kunnan asukkaat voivat viedä kotitalouden jätekuormia sekä Hevossuon että Hangassuon jäteasemille.
  • Lääkejätteet voi viedä apteekkeihin ja muut vaaralliset jätteet Raumalle tai Poriin jätehuollon vastaanottoon kuten tähänkin asti.
  • Eurajoen alueella on edelleen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, eli jäteastioiden tyhjennykset tilaa kiinteistön haltija itse haluamaltaan jätteenkuljettajalta. Jos myöhemmin päätetään siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, on siinä siirtymäaika 3 vuotta.
  • Luvian ranta-alueiden aluekeräyspisteisiin ei tule muutoksia.

Mitkä asia muuttuvat:

  • Ekomaksun perii Rauman seudun jätehuoltolaitos Rauman seudun jätehuoltolautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.
  • Jäteneuvonnan järjestää Rauman seudun jätehuoltolaitos.
  • Jätehuoltoviranomaispäätökset tekee Rauman ja Eurajoen yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätehuoltolautakunta ja sen alainen virkamies, jätehuoltoasiamies.
  • Pakkausjätekuljetukset (kartonki-, metalli-, lasi- ja muovipakkaukset) siirtyvät kunnan kilpailuttamiksi 1.7.2023 alkaen jätelain mukaisesti.
  • Eurajoen kunnan alueella oleviin jätehuollon ylläpitämiin kierrätyspisteisiin tuodaan poistotekstiilikeräys.
  • Kiertävissä vaarallisen jätteen keräyksissä muutoksia, seuraa ilmoittelua www.rauma.fi/jatehuolto