Eurajoen kunnan jätehuollon järjestäminen

Eurajoen kunnan ja Porin kaupungin välinen sopimus kunnan vastuulla olevien jätteiden jätehuollon järjestämisestä päättyi 31.12.2022.

Viime vuoden aikana Eurajoen kunta kävi neuvotteluja jatkosta sekä Porin että Rauman kanssa. Päätös asiassa tehtiin Eurajoen kunnanvaltuustossa 10.10.2022 ja Rauman kaupunginvaltuustossa 31.10.2022. Päätöksen mukaisesti jätehuollon järjestäminen siirtyi 1.1.2023 Rauman kaupungin liikelaitoksen, Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tehtäväksi koko Eurajoen alueella, mukaan lukien Luvia.

Mitkä asiat pysyvät muutosvaiheessa kuntalaisen näkökulmasta samoina:

  • Jäteasemapalvelut säilyvät kuten ennenkin ja Eurajoen kunnan asukkaat voivat viedä kotitalouden jätekuormia sekä Hevossuon että Hangassuon jäteasemille.
  • Lääkejätteet voi viedä apteekkeihin ja muut vaaralliset jätteet Raumalle tai Poriin jätehuollon vastaanottoon kuten tähänkin asti.
  • Eurajoen alueella on edelleen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, eli jäteastioiden tyhjennykset tilaa kiinteistön haltija itse haluamaltaan jätteenkuljettajalta. Jos myöhemmin päätetään siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, on siinä siirtymäaika 3 vuotta.
  • Luvian ranta-alueiden aluekeräyspisteisiin ei tule muutoksia.

Mitkä asia muuttuvat:

  • Ekomaksun perii Rauman seudun jätehuoltolaitos Rauman seudun jätehuoltolautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.
  • Jäteneuvonnan järjestää Rauman seudun jätehuoltolaitos.
  • Jätehuoltoviranomaispäätökset tekee Rauman ja Eurajoen yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätehuoltolautakunta ja sen alainen virkamies, jätehuoltoasiamies.
  • Pakkausjätekuljetukset (kartonki-, metalli-, lasi- ja muovipakkaukset) siirtyvät kunnan kilpailuttamiksi 1.7.2023 alkaen jätelain mukaisesti.
  • Eurajoen kunnan alueella oleviin jätehuollon ylläpitämiin kierrätyspisteisiin tuodaan poistotekstiilikeräys.
  • Kiertävissä vaarallisen jätteen keräyksissä muutoksia, seuraa ilmoittelua www.rauma.fi/jatehuolto

Rauman seudun jätehuoltolaitos toivottaa Eurajoen kunnan asukkaat tervetulleiksi asiakkaikseen ja kannustaa kaikkia jatkossakin lajittelemaan ja kehittämään jätehuoltoa yhdessä kanssamme. Henkilökuntamme vastaa kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Jäteneuvonta, jateneuvonta@rauma.fi Kaisa Tarujoki 044 403 6116
Asiakaspalvelu, jatehuollonlaskutus@rauma.fi 040 833 1060
Käyttöpäällikkö, tarja.sillanpaa@rauma.fi 044 793 4487
Jätehuoltoasiamies jatehuoltoviranomainen@rauma.fi  044 430 9882