Hevossuon jäteasema

Kuvassa jäteasema ilmasta kuvattuna

Hevossuon jäteasemalla otetaan vastaan

Maksulliset:

 • polttokelpoista jätettä ( vanhoilla nimityksillä yhdyskuntajäte / sekajäte)
 • rakennusjätettä
  – erilliset lavat: asbestille, villalle, kipsilevylle, kattohuovalle
 • tasolasia (esim. ikkunat)
 • risuja ja haravointijätettä (omenat erikseen)
 • maa- ja kiviainesta, ylijäämämaata Huom! vain erikseen sovittaessa
 • saniteetti- ja astiaposliineja
 • styroksia
 • rakennuspuutavaraa
 • painekyllästettyä puuta
 • renkaita (vanteelliset)
 • teollisuus- ja erityisjätettä
 • lievästi pilaantuneita maita
 • vesitettyjä lietteitä

Maksuttomat:

 • paperia
 • pahvipakkauksia
 • lasipakkauksia
 • muovipakkauksia
 • metallia
 • paristoja, akkuja
 • ajoneuvojen akkuja
 • maalia, lakkaa, liuottimia (yrityksiltä maksullisia)
 • jäteöljyä, torjunta-aineita (yrityksiltä maksullisia)
 • lääkkeitä (yrityksiltä maksullisia)
 • sähkö- ja elektroniikkaromua
 • poistotekstiilejä
 • UFF-vaatteita
 • renkaita (vanteettomat)
 • tiiliä, laattoja, betonia

Jäteasemalla ei oteta vastaan

 • louhosta
 • räjähteitä ja ilotulitteita
 • suuria määriä maa-aineksia ilman erillistä sopimusta
 • arkistojen tuhoamispalvelua tarvitsevia tietosuojapapereita

Pientuojien lajittelupiste

 • Tarkoitettu pienille jätemäärille, jotka tuodaan henkilö- tai pakettiautoilla.
 • Jätteenkäsittelymaksun voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla.
 • Jätteenkäsittelymaksu peritään pääosin kuorman painon perusteella.
 • Tuotaessa sekajätettä samassa kuormassa hyödynnettävien jätteiden kanssa on tuojan purkaessaan kuormaa lajiteltava polttokelpoiset ja hyödynnettävät jätteen niille varatuille jätelavoille.
 • Jäteaseman henkilökunta opastaa tarvittaessa lajittelussa.

Lisätietoa jäteaseman maksuista.