Hevossuon jäteasema

Hevossuon jäteasemalla otetaan vastaan:

 • polttokelpoista jätettä ( vanhoilla nimityksillä yhdyskuntajäte / sekajäte)
 • rakennusjätettä
  – erilliset lavat: asbesteille, villoille, kipsilevyille, kattohuoville
 • risuja ja haravointijätettä (omenat erikseen)
 • maa- ja kiviainesta, ylijäämämaata Huom! vain erikseen sovittaessa
 • saniteetti- ja astiaposliineja
 • tiili, laatta, betoni
 • teollisuus- ja erityisjätettä
 • lievästi pilaantuneita maita
 • paperia
 • pahvia
 • lasia
 • metallia
 • muovipakkauksia
 • styroksia
 • paristoja, akkuja
 • ajoneuvojen akkuja
 • maalia, lakkaa, liuottimia
 • jäteöljyä, torjunta-aineita
 • lääkkeitä
 • rakennuspuutavaraa
 • painekyllästettyä puuta
 • sähkö- ja elektroniikkaromua
 • renkaita
 • vesitettyjä lietteitä
 • poistotekstiilejä
 • UFF-vaatteita

Jäteasemalla ei oteta vastaan:

 • louhosta
 • räjähteitä ja ilotulitteita
 • suuria määriä maa-aineksia ilman erillistä sopimusta
 • arkistojen tuhoamispalvelua tarvitsevia tietosuojapapereita

Pientuojien lajittelupiste

 • Tarkoitettu pienille jätemäärille, jotka tuodaan henkilö- tai pakettiautoilla.
 • Jätteenkäsittelymaksun voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla.
 • Jätteenkäsittelymaksu peritään pääosin kuorman painon perusteella.
 • Tuotaessa sekajätettä samassa kuormassa hyödynnettävien jätteiden kanssa on tuojan purkaessaan kuormaa lajiteltava polttokelpoiset ja hyödynnettävät jätteen niille varatuille jätelavoille.
 • Jäteaseman henkilökunta opastaa tarvittaessa lajittelussa.

Lisätietoa jäteaseman maksuista.