Jätehuoltomääräysten päivitys

Rauman seudun jätehuoltolautakunnan alueen (Rauma, Eurajoki) jätehuoltomääräykset uudistuvat 1.6.2023 alkaen.

Mm. seuraavat määräysten osat muuttuvat:

  • Polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysvälin pidennykseen (yli neljä viikkoa) riittää voimassa oleva kompostointi-ilmoitus tai biojätteen erilliskeräyssopimus. Erillistä jäteastian tyhjennysvälin pidennyslomaketta ei tarvitse enää täyttää.
  • Biojäteastian tyhjennysväli voi olla ympäri vuoden 2 viikkoa.
  • Tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli voi olla ympäri vuoden 4 viikkoa.
  • Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaan jokaisella asuinkiinteistöllä, jossa on vähintään 5 huoneistoa, tulee olla keräysastiat polttokelpoiselle jätteelle (sekajäte), biojätteelle, kartonki-, metalli-, lasi- ja muovipakkauksille sekä paperille.
  • Jätelain mukaisesti 1.7.2023 alkaen kaikkien asuinkiinteistöjen pakkausjätteiden tyhjennykset siirtyvät Rauman seudun jätehuoltolaitoksen järjestettäväksi. Myös ne asuinkiinteistöt, joille pakkausjätteiden keräys ei ole pakollista, voivat liittyä keräykseen ottamalla yhteyttä jätehuoltolaitoksen asiakaspalveluun.
  • Biojätteen lajittelu tulee pakolliseksi jokaiselle asuinkiinteistölle Rauman keskustaajamassa 19.7.2024. Jätehuoltolaitoksen nettisivuille on tulossa keskustaajamakartta sekä lista alueeseen kuuluvista kaduista/teistä.
  • Biojätteen kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.
  • Eurajoen asukkaat voivat jatkossakin käyttää myös Porin Hangassuon jäteaseman palveluja Rauman Hevossuon jäteaseman lisäksi.
  • Eurajoella on aloitettu poistotekstiilikeräys kolmella kierrätyspisteellä (Eurajoen jäähalli, Lapijoki, Luvian keskusta)

Lisätietoja: