Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu

TSV= Kunnan toissijainen vastuu

Jätelain 33§:n mukaan kunnan on järjestettävä muun kuin kunnan vastuulla olevan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan.

Materiaalitori

Arvioi yrityksesi vuotuiset jätteenkäsittelymaksut. Arvion tulee sisältää kaikki käsittelypalvelut, joissa jäte tuodaan Rauman seudun jätehuoltolaitokselle käsiteltäväksi. 1.1.2020 voimaan tuleva jätelain muutos edellyttää, että yrityksen on etsittävä tarvitsemaansa jätehuollon palvelua ensin Materiaalitorilta, ennen kuin toissijaista palvelua voi pyytää kunnalta.

Lue lisää materiaalitorista osoitteessa www.materiaalitori.fi/tietoa-palvelusta.