Vaarallisten jätteiden mobiilikeräys

Vaarallisten jätteiden mobiilikeräys järjestetään vuosittain. Aikatauluista ilmoitetaan lähempänä keräystempauksien järjestämistä.

  • Kierrätykseen voi tuoda maksuttomasti mm. seuraavia kotitalouksien vaarallisia jätteitä:
    öljyt, akut, maalit, liuottimet, loisteputket, torjunta-aineet, lääkkeet.
  • Pakkaa ja merkitse tuomasi vaaralliset jätteet!
  • EI RÄJÄHTEITÄ! Ilmoita räjähteistä poliisille.
  • EI TYNNYREITÄ!
  • Suuremmista vaarallisista jäte-eristä otettava yhteys Hevossuon jäteasemalle. Ne noudetaan erikseen.

Emme ota vastaan kodinkoneita emmekä mitään sähkö-elektroniikkaromua eikä painekyllästettyä puuta. Kuljeta ne Hevossuon jäteasemalle sen aukioloaikoina (ma-pe klo 7-18), jossa niiden vastaanotto on ilmaista. Autoon ei myöskään oteta vastaan kotitalousjätettä.

Soita suuremmista jäteöljyeristä, ne noudetaan erikseen.
Vaarallisia jätteitä ei saa tuoda paikalle etukäteen eikä keräysauton mentyä.

Lisätiedot:

Hevossuon jäteasema 02 823 5954 tai
Kaisa Österlund 044 403 6116