Yritykset vastaavat kierrätyksestä ja kuluttajapakkausten keräyksestä

Pakkausten kierrätyksestä suomessa vastaavat yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuovat Suomeen pakattuja tuotteita ja joiden liikevaihto on vähintään 1M€. Tällaisilla yrityksillä on niin kutsuttu tuottajavastuu. Sen mukaan tuotteiden mukana Suomen markkinoille päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden valmistuksessa eli kierrätettävä laissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Vastuu perustuu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön.

Tuottajavastuullisten yritysten vastuulla on myös järjestää kuluttajapakkausten keräys Suomessa vuoden 2016 tammikuusta lähtien. Tällöin Rinki-ekopisteverkosto aloittaa toimintansa. Pisteisiin kuluttajat voivat palauttaa kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset.

www.rinkiin.fi/kotitalouksille