Sairaanhoidollinen neuvontapuhelin

Neuvontapuhelin on tarkoitettu sairaanhoidollista neuvontaa ja terveyspalvelujen käytön ohjausta varten.

Neuvontapuhelimessa työskentelee sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. He käyttävät työssään apuna kansallisia ja alueellisia hoitosuosituksia sekä ohjeita.

Henkilökohtainen terveyden- ja sairaanhoidon neuvonta kirjataan terveydenhuoltolain mukaisesti, minkä vuoksi sinulta kysytään henkilötietoja. Kaikki asioinnit kirjataan asiakkuusjärjestelmään, mikä mahdollistaa paremman palvelun myöhemmissä hoitokontakteissa.

Sairaanhoidollinen ohjaus perustuu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tekemään hoidon tarpeen arviointiin. Hoitaja arvioi hoidon tarpeesi puhelun aikana kysymällä muun muassa

  • oireesi ja niiden keston
  • aiemmat sairautesi
  • lääkitykset ja
  • miten olet hoitanut oiretta

Arvion perusteella sinut ohjataan joko

  • kotihoitoon itsehoito-ohjeiden turvin tai
  • hoitajan tai lääkärin kiireettömälle vastaanotolle tai kiirevastaanotolle

Mikäli puhelinpalvelussa on ruuhkaa, puhelinjärjestelmään voi jättää takaisinsoittopyynnön. Hoitaja soittaa sinulle heti, kun se on mahdollista. Takaisinsoittojärjestelmä on käytössä kello 20.30 saakka mutta soittaa voi kello 22.00 saakka.

Jos kyseessä on henkeä uhkaava tilanne, soita hätänumeroon 112.

Hoidon tarpeen arviointi perustuu aina senhetkisiin oireisiin. Siksi on tärkeää, että oireiden muuttuessa otat uudelleen yhteyttä uutta arviointia varten.

Sairaanhoidollisessa neuvontapuhelimessa voit keskustella myös nimettömänä. Hoitajia sitoo vaitiolovelvollisuus.