Sampaanala

Sampaanalan asuinalue

Keskustan eteläpuoleisella vehreällä Sampaanalan alueella on sotien jälkeisinä vuosikymmeninä rakennettuja pientaloja ja 1970-luvulla rakennettu kerrostaloalue. Sampaanala palstoitettiin sodan jälkeen pienviljelytonteiksi. Palstoitussuunnitelma poikkeaa samaan aikaan kaupunkialueelle laadituista asemakaavoista. Katulinjat seurailevat maaseutumaisesti maaston muotoja ja rakennusten sijoittelu tonteille on vapaampaa, tonttien olosuhteet huomioivaa. Palstoitetut asuintilat ovat paikoin olleet suhteellisen suuria.

Sampaanalan aluetta täydennettiin 1970 asemakaavassa ja samalla asuintiloja jaettiin pienemmiksi tonteiksi. Koillisosaan Tuomolanmäelle osoitettiin uusi kerrostaloalue, joka rakentui 1970-luvulla. Muut palstoittamattomat alueet ja väljät tilat täydennettiin rivi- ja omakotitaloilla.

Sampaanalassa on säilynyt paljon jälleenrakennuskauden rakennuskantaa. Alueen historiaa on luettavissa ympäristöstä. Alkuperäinen rakennustyyppi alueella on 1½-kerroksinen omakotitalo. Rakennusten julkisivut ovat perinteisesti peiterimavuorattuja tai rapattuja. Suuri osa täydennysrakentamisesta edustaa 1970- ja 1980-lukuja. Eteläosassa rakennuskanta on pääosin yksikerroksista matalaa ja tiili- ja puuverhottua.

Sampaanalan asuinalue Sampaanalan asuinalue Sampaanalan asuinalue Sampaanalan asuinalue Sampaanalan asuinalueSampaanalan asuinalue Sampaanalan asuinalue Sampaanalan asuinalue Sampaanalan asuinalue