2030 Selvitykset

Selvitykset – Juridinen vaihe

Merellinen kaupunkireitti

Merellinen kaupunkireitti ja Vanha-Lahti

Kulttuuriympäristöselvitys

1 osa: johdanto ja sisällysluettelo
2 osa: kylät Unaja – Kortela
3 osa: kylät Uotila – Hauta
4 osa: kylät Kuolimaa – Kodisjoki + lähteet

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys-raportti

Keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys

1 osa: keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys
2 osa: keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys

Viherverkosto

Keskusta-alueiden viherverkoston kehittämissuunnitelma

Luontoselvitys Petäjäs

Rauman Petäjäksen luontoselvitys

Satamalaajennus-rautatieyhteys

Järviluodon satamalaajennuksen rautatieliikenteellinen selvitys

Satamalaajennus-tieyhteys

Sataman tiejärjestelyt -Järviluoto Sampaanala yhteenveto

Luonnosvaiheen vaihtoehtojen selvitykset:

Sataman tiejärjestelyt Maanpää -raportti
Sataman tiejärjestelyt Maanpää -liitteet
Sataman tiejärjestelyt Pohjoinen reitti -raportti
Sataman tiejärjestelyt Pohjoinen reitti -liitteet

 

Selvitykset-Strateginen vaihe

Yleisselvitykset

Ilmastonäkökulma yleiskaavasuunnittelussa
Kaupallinen selvitys
Kuntataloustarkastelu ja kaavio
Palvelurakenneselvitys
Rauma rakennemallien kustannusvertailu
Väestöselvitys

Liikenne

Liikenneselvitys
Joukkoliikenne
Kevytliikenne
Liikennemäärät
Liikennemäärät, keskusta
Nopeusrajoitukset
Palvelutaso 2010
Palvelutaso 2030
Tieluokat, valaistus
Yhteenveto nykyisen liikenneverkon ongelmista

Luonto ja maisema ja kulttuuriympäristö

Luontoselvitys
Luontoarvot, kartta
Maisemaselvitys
Maisema-arvot
Maisemarakenne
Kulttuuriympäristöt
Luettelo muinaisjäännöksistä

Kaupunkikuva ja viherverkosto

Kaupunkikuva ja viherverkosto, kartta
Kaupunkikuva ja viherverkosto, raportti

Satama ja rata

Maanpään satama yleissuunnitelma 2011 VE1-VE3A
Rata ja ratapihaselvitys