Sorkka

Sorkassa on maaseutumaista asutusta sekä tiivis ja valtakunnallisesti arvokas kyläkeskusta. Tunnusomaista Sorkan metsille ovat jyrkät diapaasikalliot.

Vuonomaisen Sorkanlahden pohjukkaan syntyi asutusta jo kauan sitten. Tarina kertoo, että ensimmäinen uudisasukas näki pitkän lahden ja sen perällä oivan talonpaikan itselleen ja elukoilleen. Hän huudahti: ”On däsä sorka sia”! Näin kylän sanotaan saaneen alkunsa ja nimensä.

Asutus lisääntyi ja taloja rakennettiin vieri viereen. Niiden kerrotaan olleen niin lähellä toinen toisiaan, että emännät ojensivat kahvikupin ikkunasta ikkunaan. Perinteisiä rakennustapoja ja materiaaleja kunnioitetaan myös uuden rakentamisessa.

Sorkan asuinalueen rakennuksia.