Lapset, nuoret ja perheet

Nortamon Perhekeskukseen on koottu lasten, nuorten ja perheiden perustason palveluita saman katon alle. Palvelut ovat ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluja ja työ on moniammatillista perhetyötä lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin tueksi.

Nortamon Perhekeskuksen palveluihin kuuluvat:

  • Neuvolapalvelut: äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola
  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: terveydenhoitajat ja lääkärit Rauman kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa
  • Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut: ehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, neuvolapsykologit, nuorten tiimi, psykiatriset sairaanhoitajat, psykiatri
  • Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut: fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia
  • Huoltajuus, elatus, isyyden selvittäminen: lastenvalvojat
  • Lasten ja nuorten poliklinikka
  • Cafe Tassula: kaikille avoin kohtaamispaikka, missä on mm. kahvila, järjestöjen, seurakunnan ja perhekeskuksen järjestämiä ryhmiä

Erotilanteissa apua ja tukea tarjoavat psykiatriset sairaanhoitajat, nuorten tiimi, lastenvalvojat, ehkäisevä perhetyö, neuvolapsykologit sekä terveydenhoitajat. Vasemman reunan linkeistä (mm. lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut) löytyvät tarkemmat yhteystiedot ja tietoa eron eri vaiheiden palveluista.

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen asioissa voi kääntyä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien, ehkäisevän perhetyön, psykiatristen sairaanhoitajien, nuorten tiimin tai neuvolapsykologien puoleen. Perhekeskuksessa on tarjolla vanhemmuuden ja parisuhteen haasteisiin mm. keskusteluapua ja erilaisia ryhmiä. Vasemman reunan linkeistä löytyy tarkempia tietoja.

Tarjoamme vastaanottoaikoja myös virka-aikojen ulkopuolella ja työntekijät jalkautuvat tarvittaessa paiväkoteihin, kouluihin ja perheen omiin ympäristöihin.

Palveluohjaajamme osaa auttaa oikean tahon ja yhteystietojen löytämisessä (yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta laidasta).