Lapset, nuoret ja perheet

Sosiaali- ja terveysviraston tarjoamat ennaltaehkäisevät lasten, nuorten ja perheiden palvelut on koottu pääasiassa saman katon alle Nortamon Perhekeskukseen.

Palvelut ovat matalan kynnyksen monialaisia peruspalveluita. Perhekeskus rakentuu neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ympärille.

Perhekeskuksen ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolatoimintojen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on taata laadukkaat neuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen edellyttämät palvelut.

Lapsille, nuorille ja perheille terveydenhoitajien ja lääkärien lisäksi tukea tarjoavat lastenpsykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, perhetyöntekijät, puheterapeutit, toiminta- ja fysioterapeutti sekä lastenvalvojat.

Toimintamallina perhekeskuksessa on verkostoyhteistyö. Perheen ja asiantuntijaverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää lapsen, nuoren ja perheen varhaisessa tukemisessa.

Suuri osa lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävästä työstä tapahtuu heidän omissa kehitysympäristöissään. Perhekeskuksen työntekijät jalkautuvat kotiin, päivähoitoon ja kouluihin.

Perhekeskus on myös perheiden kohtaamispaikka. Kohtaamispaikka on perhekeskuksen yhteydessä toimiva perhekahvila, Cafe Tassula. Kahvila on auki ma-pe klo 9-16. Kahviotoiminnasta vastaavat Nuorten työpajan nuoret. Järjestöt ja seurakunta vastaavat kahvilan avoimien ryhmien vetämisestä päivisin. Iltaisin on pääasiassa suljettuja ryhmiä.