Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ankkuri on Rauman poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja sairaanhoitaja.

Toiminnan tavoitteet

  • varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen
  • puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen pariin ohjaaminen
  • sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä