1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, vahvistetaan lapsen isyys tunnustamalla. Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.

Vanhemmat voivat sopia ennakollisesti myös yhteishuoltajuudesta neuvolassa. Lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta neuvotellaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Neuvolan jälkeen isyysasian käsittely jatkuu lastenvalvojalla. Isyyden tunnustaminen on mahdollista peruuttaa tai kiistää 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Tämän 30 päivän määräajan jälkeen lastenvalvoja käsittelee asian ja lähettää isyysasiakirjat maistraattiin vahvistettavaksi. Maistraatti lähettää päätöksen suoraan vanhemmille. Jos isyyden tunnustamisen yhteydessä on sovittu lapsen yhteishuollosta, lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen ja lähettää vanhemmille päätöksen.

Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskauden aikana, lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen. Tällöin lapsen äidille lähetetään kutsu isyyden selvittämiseen väestörekisterin ilmoituksen perusteella (ilmoitus avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta). Vanhemmat voivat myös itse varata ajan isyyden selvittämistä varten lastenvalvojalta.

Isyyden vahvistamisen oikeusvaikutukset

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on.
Kun isyys on vahvistettu, lapselle voidaan antaa isän sukunimi. Isästä tulee elatusvelvollinen samoin kuin lapsen äitikin on elatusvelvollinen. Lapsi saa perintöoikeuden isään ja isänpuoleiseen sukuun; myös isälle syntyy perintöoikeus lapseensa nähden. Jos lapsi on alaikäinen isänsä kuollessa, lapsi voi saada perhe-eläkettä sekä korvauksia isän vakuutuksesta.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat allekirjoittaa myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen. Muussa tapauksessa lapsen ainoaksi huoltajaksi jää äiti.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus  eli DNA-tutkimus

Oikeusgeneettinen isyystutkimus eli DNA-tutkimus tehdään, kun biologisen isyyden suhteen on epävarmuutta tai epäselvyyttä. Tutkimuksen voi tilata lastenvalvoja, jos mahdollinen isä pyytää sitä tai lastenvalvoja muutoin katsoo tutkimuksen tarpeelliseksi. Posken sisäpinnan sivelynäyte otetaan äidiltä, mahdolliselta isältä ja lapselta lastenvalvojan valvonnassa. Näytteet lähetetään tutkittaviksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.