1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi ja tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista.

Huoltomuoto

Yhteishuollolla tarkoitetaan, että vanhemmat päättävät yhdessä lapsen asioista ja kummallakin huoltajalla on oikeus saada viranomaisilta lapseen liittyviä tietoja. Yksinhuoltaja on yksin vastuussa lapsen asioista ja tekee lasta koskevat päätökset. Huoltomuodolla ei ole vaikutusta vanhempien verotukseen, sosiaaliturvaan, lapsen oikeuteen saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan eikä tapaamisoikeuteen.

Huolto- ja tapaamissopimus

Vanhempien erotessa lapsen asuminen, huoltajuus ja tapaamiskäytäntö voidaan vahvistaa sosiaaliviranomaisen luona tehtävällä huolto- ja tapaamissopimuksella. Tällä sovitaan kumman vanhemman luokse lapsi jää asumaan, onko lapsen huolto eron jälkeen molemmilla vanhemmilla yhteisesti vai lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla sekä lapsen tapaamiskäytännöstä.

Lapsen tapaamisoikeus

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaa, jonka luona ei asu. Lapsen yhteydenpidon turvaaminen on sekä lapsen kanssa asuvan vanhemman että tapaavan vanhemman vastuulla. Jos lapsen vanhemmat eivät pääse sovittelun jälkeen yksimieliseen sopimukseen, on heillä mahdollisuus hakea ratkaisua käräjäoikeudelta. Perheoikeudellisten palveluiden sosiaalityöntekijät antavat tuomioistuimen pyytäessä riita-asioissa selvityksen koskien lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta.