1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona.

Elatusapu

Elatusavun määrä voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona tehtävällä sopimuksella tai oikeus voi antaa asiasta päätöksen. Oikeusministeriö on julkaissut vuonna 2007 ohjeen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Kyseinen ohje on luonteeltaan suositus.

Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa heidän työkykynsä, mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Elatusvelvollisen taloudellisten olosuhteiden muuttuessa pidempiaikaisesti, tulee vahvistetun elatusavun määrää muuttaa.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta, ellei toisin ole sovittu tai määrätty. Tämän ikärajan jälkeenkin on lapsella oikeus saada elatusta koulutustaan varten, jos sitä pidetään kohtuullisena.

Jos vanhempi maksukykyisenä laiminlyö elatusavun maksamisen, voi lapsen edustaja hakea ulosottoviranomaiselta elatusapujen perintää ulosoton kautta.

Elatustuki

Elatustuella tarkoitetaan Kelan maksamaa avustusta lapsen elatukseen.