Lapsen elatus

Lapset istuvat rannalla, huovan alla katsellen merelle.

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona.

Elatusavun määrä voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona tehtävällä sopimuksella tai oikeus voi antaa asiasta päätöksen. Oikeusministeriö on julkaissut vuonna 2007 ohjeen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Kyseinen ohje on luonteeltaan suositus.

Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon mm. heidän työkykynsä, mahdollisuutensa osallistua ansiotyötön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Elatusvelvollisen taloudellisten olosuhteiden muuttuessa pidempiaikaisesti, tulee vahvistetun elatusavun määrä muuttaa.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta, ellei toisin ole sovittu tai määrätty. Tämän ikärajan jälkeenkin on lapsella oikeus saada elatusta koulutustaan varten, jos sitä pidetään kohtuullisena.

Jos vanhempi maksukykyisenä laiminlyö elatusavun maksamisen, voi lapsen edustaja hakea ulosottoviranomaiselta elatusapujen perintää ulosoton kautta.

Elatustuella tarkoitetaan Kelan maksamaa avustusta lapsen elatukseen.