Sosiaali- ja terveyspalvelut

Apua saatavilla myös kesällä

Opiskeluhuollon henkilöstöön voi ottaa yhteyttä myös kesäaikaan. Ensisijaisesti yhteydenotto tehdään oman koulun kuraattorille tai terveydenhoitajalle. Mikäli kuraattoria tai terveydenhoitajaa ei tavoita hänen ollessaan kesälomalla, yhteyttä voi ottaa perhekeskukseen ”Tarvitsen apua” – palvelun kautta. Tämä koskee sellaisten asioiden eteenpäin viemistä, jotka eivät voi odottaa kesälomien päättymistä. ”Tarvitsen apua” – palvelu löytyy Lapset, nuoret ja perheet -sivulta klikkaamalla sivulla olevaa sinistä ”Tarvitsen apua” – nappia. Yhteydenotot siirtyvät Nortamon Perhekeskuksen palveluohjaukseen, josta kolmen päivän sisällä yhteydenottopyyntöön vastataan.

 

Kouluterveydenhuolto perustuu Terveydenhuoltolakiin 1326/2010 § 16 ja Valtioneuvoston asetukseen (338/2011). Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille ja kuuluu koulussa oppilashuollon kokonaisuuteen.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä

  • Laajat terveystarkastukset (1., 5. ja 8. luokilla) ja määräaikaiset terveystarkastukset muilla vuosiluokilla. Tarkastuksiin sisältyvät lääkärintarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla. Laajoihin tarkastuksiin kutsutaan myös huoltajat.
  • Terveysneuvonta ja terveyskasvatus
  • Koulun terveydellisten olojen valvonta
  • Kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen
  • Rokotusohjelman toteuttaminen

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija, jonka työ painottuu ennaltaehkäisyyn. Hän seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän huoltajiaan ja huolehtii seulontatutkimuksista.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito, eikä kouluterveydenhoitaja ole oppilaiden sairaanhoitaja. Sairastuneen oppilaan hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Sairastunutta oppilasta ei pidä lähettää aamulla kouluun terveydenhoitajan arvioitavaksi. Sairaustapauksissa hoidon arvioon ja hoitoon hakeudutaan terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajavastaanotoille. Jos huoltaja tarvitsee todistusta alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, myös silloin huoltaja ottaa yhteyttä terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanotolle.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulutapaturmien ensiapu ja ensiapuluonteinen sairaanhoito. Jos lapsi sairastuu tai loukkaantuu kesken koulupäivän tai koulumatkalla, kouluterveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin ja/tai lähettää oppilaan eteenpäin jatkohoitoon. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu oppilaan turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu oppilaan hoidosta on siirtynyt huoltajalle. On hyvä tietää, että terveydenhoitaja ei ole pienemmillä kouluilla kokopäiväisesti eikä isoillakaan kouluilla aina paikalla ja tavoitettavissa. Jos oppilaalla on jokin tarttuva tauti, esimerkiksi täi-, syyhypunkki- tai kihomatotartunta, on terveydenhoitajalle ehdottomasti ilmoitettava asiasta, koska se koskee koko kouluyhteisöä.