1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Opiskeluterveydenhuolto perustuu Terveydenhuoltolakiin 1326/2010 § 17.

Opiskeluterveydenhuoltoon ovat Raumalla oikeutettuja lukion sekä toisen asteen opiskelijat kotikunnastaan riippumatta, mikäli he opiskelevat Kelan opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa ja opiskelu on päätoimista. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Ammattikorkeakoulujen sekä opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja opiskelun tukeminen sekä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointi. Fyysisen terveyden rinnalla tuetaan opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy

  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
  • terveys- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen

Opiskeluterveydenhuollossa noudatetaan yleisiä terveyskeskusmaksuja.

Terveydenhoitajat on tavattavissa maanantaista perjantaihin, ellei toisin mainita. Vastaanotot ovat ajanvarauksella ja sairaanhoitovastaanottoajat ilmoitetaan erikseen oppilaitoksissa.