Opiskeluterveydenhuolto

Nuori tyttö käyttämässä kannettavaa tietokonetta ulkona.

Opiskeluterveydenhuolto perustuu Terveydenhuoltolakiin 1326/2010 § 17 .

Opiskeluterveydenhuoltoon ovat Raumalla oikeutettuja lukion, toisen asteen tai ammattikorkeakoulun opiskelijat kotikunnastaan riippumatta, mikäli he opiskelevat Kelan opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa ja opiskelu on päätoimista. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen, terveen kasvun  ja opiskelun tukeminen sekä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointi. Fyysisen terveyden rinnalla tuetaan opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy

  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
  • terveys- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen

Opiskeluterveydenhuollossa noudatetaan yleisiä terveyskeskusmaksuja.

Terveydenhoitajat on tavattavissa ma-pe, ellei toisin mainita. Vastaanotot on ajanvarauksella ja sairaanhoitovastaanottoajat ilmoitetaan erikseen oppilaitoksissa.

Opiskeluterveydenhuollon palveluesite 2020-2021