Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa arvioidaan lapsen liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelinten toimintaa ja asentoja sekä kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Lasten fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn paranemiseen ja/tai ylläpysymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Fysioterapeutti työskentelee yhteistyössä perheen, lasta hoitavan/ tutkivan terveydenhuollon henkilöstön ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. Lasten fysioterapiavastaanotolla käydään kerran tai usean käynnin palvelujaksona. Tarvittaessa tehdään koti- tai päiväkotikäyntejä.

Fysioterapia alle kouluikäisille

Lasten fysioterapiassa käytettyjä menetelmiä ovat mm.

  • Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi; vauva- ja leikki-ikäisten käynneillä tutkitaan mm. lapsen motorista kehitystä (esim. viive tai poikkeavuus), jalkojen asentovirheitä ja muita tuki- ja liikuntaelinten ongelmia.
  • Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta; lapsen terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta annetaan vanhemmille ja muille lapsen hoitoon osallistuville.
  • Terapeuttinen harjoittelu; tavoitteena on asennon, tasapainon ja tahdonalaisten liikkeiden hallinta ja koordinaatio. Harjoittelussa käytetään apuna erilaisia välineitä.

Huom! Satasairaalan apuvälineyksikkö ja Tikoteekki palvelevat lasten apuvälineasioissa.

Fysioterapia kouluikäisille

Kuntoutuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Fysioterapeutin vastaanotolla tutkitaan lapsen/nuoren ryhtiä ja tuki- ja liikuntaelimistöä sekä niiden mahdollisia oireita ja annetaan näihin liittyen neuvontaa ja ohjeita.

Käynnit lasten fysioterapeutin vastaanotolla ovat maksuttomia.

Lasten fysioterapeutin vastaanotolle hakeudutaan

  • perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä
  • lastenneuvolan terveydenhoitajan tai kouluterveydenhoitajan suosituksella