Fysioterapia alle kouluikäisille

Lasten fysioterapiassa arvioidaan lapsen liikkumista, asentoja ja kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Fysioterapialla pyritään vaikuttamaan havaittuihin poikkeamiin.

Lasten fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn paranemiseen ja/tai ylläpysymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Fysioterapeutti työskentelee yhteistyössä perheen, lasta tutkivan, hoitavan ja lähettävän tahon, päiväkodin sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Lasten fysioterapiavastaanotolla käydään kerran tai usean käynnin palvelujaksona. Tarvittaessa tehdään koti- tai päiväkotikäyntejä.

Lasten fysioterapiassa käytettyjä menetelmiä ovat mm.

  • Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi; vauva- ja leikki-ikäisten käynneillä tutkitaan mm. lapsen motorista kehitystä (esim. viive tai poikkeavuus), jalkojen asentovirheitä ja muita tuki- ja liikuntaelinten ongelmia.
  • Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta; lapsen terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta annetaan vanhemmille ja muille lapsen hoitoon osallistuville.
  • Terapeuttinen harjoittelu; tavoitteena on asennon, tasapainon ja tahdonalaisten liikkeiden hallinta ja koordinaatio. Harjoittelussa käytetään apuna erilaisia välineitä.
  • Tiettyjä apuvälineitä koskevat liikkumista ja toimintakykyä tukevat apuvälinepalvelut; apuvälinetarpeen yksilöllinen arviointi, sopivan apuvälineen valinta, lainaus ja käytön opetus sekä tarvittaessa huolto.

Huom! Satasairaalan apuvälineyksikkö ja Tikoteekki palvelevat lasten apuvälineasioissa.

Käynnit lasten fysioterapeutin vastaanotolla ovat maksuttomia.

Lasten fysioterapeutin vastaanotolle hakeudutaan

  • perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä
  • lastenneuvolan terveydenhoitajan suosituksella