1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lasten fysioterapiassa arvioidaan lapsen liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelinten toimintaa ja asentoja sekä kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Lasten fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn paranemiseen ja/ tai ylläpysymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Fysioterapeutti työskentelee yhteistyössä perheen, lasta hoitavan/ tutkivan terveydenhuollon henkilöstön ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. Lasten fysioterapiavastaanotolla käydään kerran tai usean käynnin palvelujaksona. Tarvittaessa fysioterapeutti tekee koti- tai päiväkotikäyntejä.

Fysioterapia alle kouluikäisille

Lasten fysioterapiassa käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa:

  • Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi; vauva- ja leikki-ikäisten käynneillä tutkitaan muun muassa lapsen motorisen kehityksen mahdollisia viiveitä ja poikkeavuuksia, jalkojen asentovirheitä ja muita tuki- ja liikuntaelinten ongelmia.
  • Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta; lapsen terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta annetaan vanhemmille ja muille lapsen hoitoon osallistuville.
  • Terapeuttinen harjoittelu; tavoitteena on asennon, tasapainon ja tahdonalaisten liikkeiden hallinta ja koordinaatio. Harjoittelussa käytetään apuna erilaisia terapia- ja leikkivälineitä.

Huom! Satasairaalan Maakunnallinen apuvälineyksikkö ja Tikoteekki palvelevat lasten apuvälineasioissa.

Fysioterapia kouluikäisille

Kuntoutuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Fysioterapeutin vastaanotolla tutkitaan lapsen tai nuoren ryhtiä ja tuki- ja liikuntaelimistöä sekä niiden mahdollisia oireita ja annetaan näihin liittyen neuvontaa ja ohjeita. Tuki- ja liikuntaelimistön pitkäaikaissairauksissa lapset voivat saada pidempiaikaista fysioterapiaa.

Käynnit lasten fysioterapeutin vastaanotolla ovat maksuttomia.

Lasten fysioterapeutin vastaanotolle hakeudutaan

  • Perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä
  • Lastenneuvolan terveydenhoitajan tai kouluterveydenhoitajan suosituksella
  • Erikoissairaanhoidon fysioterapeutin suosituksella