Fysioterapia kouluikäisille

Kuntoutuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Fysioterapeutin vastaanotolla tutkitaan lapsen/nuoren ryhtiä ja tuki- ja liikuntaelimistöä sekä annetaan näihin liittyen neuvontaa ja ohjeita. Vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan suosituksesta tai perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä.