Lasten kuntoutustyöryhmä

Palikoilla leikkivä lapsi

Monialainen lasten kuntoutustyöryhmä kokoontuu Nortamon Perhekeskuksessa noin joka kolmas viikko. Työryhmä käsittelee lasten kuntoutukseen ja sen suunnitteluun liittyviä asioita.

Lasten kuntoutustyöryhmään kuuluu lääkäri, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, neuvolapsykologi, palveluohjaaja, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä sekä lapsen asioissa mukana oleva terveydenhoitaja. Ryhmään voidaan kutsua tarpeen mukaan koulupsykologi ja perhekeskuksen lapsiperheiden sosiaalipalvelut.

Lasten asiat päätyvät ryhmän käsiteltäväksi yleensä joko lapsen terveydenhoitajan tai lapsen asioissa mukana olevan erityistyöntekijän aloitteesta. Muissa tapauksissa yhteydenotto tapahtuu ryhmän sihteerinä toimivan palveluohjaajan kautta.

Palveluohjaaja Mari Pihl
Nortamon Perhekeskus
Nortamonkatu 30
26100 Rauma
puh. 044 403 2060
mari-elina.pihl@rauma.fi