1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Monialainen lasten kuntoutustyöryhmä kokoontuu Nortamon Perhekeskuksessa noin joka kolmas viikko. Kuntoutustyöryhmässä käsitellään hoitotakuun piirissä olevat puhe- ja toimintaterapialähetteet, konsultoidaan muita ammattilaisia sekä käsitellään kuntoutuksen suunnitteluun liittyviä asioita huolehtien samalla, ettei palveluissa tapahtuisi väliinputoamisia.

Lasten kuntoutustyöryhmään kuuluu lääkäri, lapsen neuvola- tai kouluterveydenhoitaja, lasten erityistyöntekijöistä puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja neuvolapsykologi. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua myös vammaispalvelun tai lastensuojelun sosiaalityöntekijä, koulupsykologi tai perhekeskuksen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden edustaja.

Lasten asiat päätyvät ryhmän käsiteltäväksi yleensä joko lapsen terveydenhoitajan tai lapsen asioissa mukana olevan erityistyöntekijän aloitteesta. Yhteydenotto kuntoutustyöryhmään tapahtuu perhekeskuksen osastosihteerin kautta.