Lasten kuntoutustyöryhmä

Palikoilla leikkivä lapsi

Monialainen lasten kuntoutustyöryhmä kokoontuu Nortamon Perhekeskuksessa noin joka kolmas viikko. Työryhmä käsittelee lasten kuntoutukseen ja sen suunnitteluun liittyviä asioita.

Lasten asiat päätyvät ryhmän käsiteltäväksi yleensä joko lapsen terveydenhoitajan tai lapsen asioissa mukana olevan erityistyöntekijän aloitteesta. Muissa tapauksissa yhteydenotto tapahtuu ryhmän sihteerinä toimivan palveluohjaajan kautta.

Palveluohjaaja Mari Pihl
Nortamon Perhekeskus
Nortamonkatu 30
26100 Rauma
puh. 044 403 2060
mari-elina.pihl@rauma.fi