1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä, kuten puheen epäselvyyttä, kielellisiä vaikeuksia tai änkytystä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapia pyrkii myös arvioimaan syömiseen ja nielemiseen liittyviä vaikeuksia ja lieventämään vaikeuksista aiheutuvaa haittaa.

Puheterapiassa asiakas saa puheen-, kielen- sekä vuorovaikutuksen taitoja kartoittavan puheterapeutin arvion sekä tarvittaessa sen perusteella laaditun puheterapiasuunnitelman. Kuntouttavana toimintana on mahdollista saada ohjausta ja konsultaatioita lähiympäristön ihmisille, jotta ympäristö oppii toimimaan asiakkaan kommunikointia tukevalla tavalla. Myös lyhyet puheterapiajaksot ovat mahdollisia. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin esimerkiksi psykologille, toimintaterapeutille, fysioterapeutille, erikoislääkäreille, erikoissairaanhoitoon tai apuvälinepalveluihin. Puheterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä.

Puheterapia Nortamon Perhekeskuksessa

Raumalla sosiaali- ja terveystoimialalla puheterapiaa saavat sekä lapset että aikuiset lähinnä tutkimusten, ohjauksen ja lyhyiden puheterapiajaksojen muodossa. Pidemmät terapiat ovat yleensä Kelan kustantamia. Myös aikuisilla on mahdollisuus saada puheterapeutin ohjausta sekä tarvittaessa lyhyitä terapiajaksoja.

Puheterapiaan tarvitaan lähete terveydenhuollosta terveydenhoitajalta, lääkäriltä, psykologilta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta.

Peruutukset

Varatut ajat tulee peruuttaa viimeistään edellisenä arkipäivänä kello 15 mennessä.

Peruutukset puhelimitse

  • Perhekeskuksen puheterapeutille. Mikäli soittoosi ei vastata, voit jättää viestin vastaajaan.
  • Osastosihteerille puh. 044 403 5251 maanantaista torstaihin kello 8–15 ja perjantaisin kello 8–13.

Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta terveydenhuollon vastaanottopalvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä sakkomaksu 51,50 €. Maksu peritään myös vastaanottokäynnistä, joka muutoin olisi maksuton. Maksua ei peritä kuitenkaan silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Lisätietoa asiakasmaksuista