Toimintaterapia

Toimintaterapian tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi asiakkaan/ kuntoutujan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä.

Keskeisenä tehtävänä on lasten ja nuorten toimintaterapia, joka perustuu toimintaterapeutin arvioon lapsen/ nuoren toiminnallisesta suoriutumisesta, leikistä ja osallistumisesta erilaisiin arjen tilanteisiin. Tämän arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti myös ohjaa ja konsultoi asiakkaiden lähiympäristöä (esim. vanhemmat, päivähoito/ koulu).

Toimintaterapian menetelmiä

  • toimintamahdollisuuksien arviointi
  • toimintamahdollisuuksien edistäminen ja niiden ohjaus
  • toimintamahdollisuuksia edistävät apuvälinepalvelut sisältäen asiakkaan/ kuntoutujan omatoimisuutta lisäävien pienapuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön opetuksen sekä lastojen valmistuksen

Toimintaterapiaan tarvitaan lähete esim. terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai psykologilta.
Lasten toimintaterapiakäynnit ovat maksuttomia.

Sensorisen integraation terapia

Sensorisen integraation teoria ja terapia perustuu tohtori A. Jean Ayresin tutkimustyönsä perusteella kehittämään teoriaan. Sensorinen integraatio tarkoittaa aistitiedon käsittelyä keskushermostossa. Se on prosessi, joka jäsentää kehostamme ja ympäristöstä saamaamme aistitietoa pystyäksemme toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Olennaista sensorisen integraation terapiassa on leikki. SI-terapiahuone houkuttelee lasta runsaine leikki- ja toimintamahdollisuuksineen aktiiviseen toimintaan, jolloin esim. motoriikan, vuorovaikutuksen ja aistitiedon käsittelyn alueet voivat vahvistua.