1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimintaterapian tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi asiakkaan tai kuntoutujan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä.

Keskeisenä tehtävänä on lasten ja nuorten toimintaterapia, joka perustuu toimintaterapeutin arvioon lapsen tai nuoren toiminnallisesta suoriutumisesta, leikistä ja osallistumisesta erilaisiin arjen tilanteisiin. Tämän arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti myös ohjaa ja konsultoi asiakkaiden lähiympäristöä, kuten vanhempia, päivähoitoa tai koulua.

Toimintaterapiaan tarvitaan lähete esimerkiksi terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai psykologilta.
Lasten toimintaterapiakäynnit ovat maksuttomia.

Toimintaterapian menetelmiä

  • toimintamahdollisuuksien arviointi
  • toimintamahdollisuuksien edistäminen ja niiden ohjaus
  • toimintamahdollisuuksia edistävät apuvälinepalvelut sisältäen asiakkaan tai kuntoutujan omatoimisuutta lisäävien pienapuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön opetuksen sekä lastojen valmistuksen

Sensorisen integraation terapia

Sensorisen integraation teoria ja terapia perustuu tohtori A. Jean Ayresin tutkimustyönsä perusteella kehittämään teoriaan. Sensorinen integraatio tarkoittaa aistitiedon käsittelyä keskushermostossa. Se on prosessi, joka jäsentää kehostamme ja ympäristöstä saamaamme aistitietoa pystyäksemme toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Olennaista sensorisen integraation terapiassa on leikki. SI-terapiahuone houkuttelee lasta runsaine leikki- ja toimintamahdollisuuksineen aktiiviseen toimintaan, jolloin esimerkiksi motoriikan, vuorovaikutuksen ja aistitiedon käsittelyn alueet voivat vahvistua.