Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat raumalaisille lapsiperheille suunnattua sosiaalipalvelua, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä perheiden omaa selviytymistä haastavissa elämäntilanteissa. Työskentelyn tavoitteena on tukea lasten kasvatuksessa, vanhemmuudessa sekä arkirutiinien ja elämän hallinnassa vahvistaen perheen toimintakykyä.

Palvelu on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa ja asiakkaalle maksutonta. Palvelun kesto ja tarve määritellään palvelutarpeen arvioinnissa yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaaksi voi hakeutua perhetyöntekijöiden kautta saatavalla hakemuksella, puhelimitse tai perheen asioissa toimivan työntekijän yhteydenotolla.

Ehkäisevää perhetyötä tekevät kaksi perheohjaajaa ja työ on tavoitteellista muutostyötä. Perheohjaajilta saa apua ja tukea vanhemmuuden, elämänhallinnan ja kasvatuksen haasteiden lisäksi esim. eron kohdatessa lapsiperhettä.

Lapsiperheiden kotipalvelua toteutetaan kolmen perhetyöntekijän tekemänä. Tarvittaessa ostetaan lisäpalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta määrärahan puitteissa. Kotipalvelu voi olla esimerkiksi lapsenhoitoa, keskustelua tai yhdessä tekemistä. Tavoitteet ja keinot mietitään aina yhdessä asiakkaan kanssa tarpeeseen perustuen.

Perusteet lapsiperheiden kotipalvelun saamiseksi:

 • pitkäaikainen sairaus perheessä (vanhemman tai lapsen)
 • perheen äkillinen kriisi sairauden, kuoleman, avioeron tms. syyn vuoksi
 • vanhemman tai lapsen sairaalakäynnit tai keskustelukäyntien aloittaminen
 • raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen tuen tarve
 • monikkoperheen vauvavaiheeseen liittyvä avun tarve
 • vanhemman tai lapsen psyykkiset haasteet
 • erityiset haasteet kodinhoidossa

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavan laisissa tilanteissa:

 • pelkkä siivouksen ja kuljetuksen tarve
 • äkilliset sairaustapaukset (lapsen äkillinen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta)
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve (iltapäivähoito ja loma-ajat)
 • vanhempien yhteisen ajan vuoksi
 • vanhempien tukiverkoston puuttumisen vuoksi