Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu on kaikille lapsiperheille suunnattua sosiaalipalvelua, joka tukee perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelu on lyhytkestoista (4-6 vkoa) ja asiakkaalle maksutonta.

Ehkäisevää perhetyötä tekevät kaksi sosiaaliohjaajaa ja työ on tavoitteellista muutostyötä. Työskentelyn tavoitteet ja kesto määritellään yhdessä perheen kanssa työskentelyprosessin alkaessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on lasten- ja kodinhoidon apua. Lapsiperheiden kotipalvelua toteutetaan kahden lähihoitajan tekemänä. Tarvittaessa ostetaan lisäpalvelua palveluntuottajalta määrärahan puitteissa. Palvelutarpeen pitkittyessä voidaan periä asiakasmaksuosuus.

Asiakkaaksi tulo tapahtuu aina lähetteen kautta. Eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat toimia lähetteen tekijänä.
Jos koet tarvitsevasi tukea, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman alueesi terveydenhoitajaan.