Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu on kaikille lapsiperheille suunnattua sosiaalipalvelua, joka tukee perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelu on lyhytkestoista (4-6 vkoa) ja asiakkaalle maksutonta.

Ehkäisevää perhetyötä tekevät kaksi perheohjaajaa ja työ on tavoitteellista muutostyötä. Työskentelyn tavoitteet ja kesto määritellään yhdessä perheen kanssa työskentelyprosessin alkaessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on lasten- ja kodinhoidon apua. Lapsiperheiden kotipalvelua toteutetaan kolmen perhetyöntekijän tekemänä. Tarvittaessa ostetaan lisäpalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta määrärahan puitteissa. Palvelutarpeen pitkittyessä voidaan periä asiakasmaksuosuus.

Perhetyöntekijöiltä saa apua ja tukea myös eron kohdatessa lapsiperhettä. Eroperheessä on tärkeää muistaa, että vaikka parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu, mutta sitä on päivitettävä. Toimiva yhteistyövanhemmuus on kaikkien etu ja eroauttamisen tavoitteena onkin turvata lapselle turvallinen kasvuympäristö erosta huolimatta.

Asiakkaaksi tulo tapahtuu aina lähetteen kautta. Eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat toimia lähetteen tekijänä.
Jos koet tarvitsevasi tukea, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman alueesi terveydenhoitajaan.