Lapsiperhetiimi

Lapsiperhetiimi on tarkoitettu raumalaisille alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Jos perheessä herää jokin huoli he voivat ottaa yhteyttä esim. neuvolan tai koulun terveydenhoitajaan, joka tarvittaessa tuo asian lapsiperhetiimiin.

Lapsiperhetiimissä toimii lastenpsykiatri, psykiatrisia sairaanhoitajia, neuvolapsykologeja, lastenvalvojia ja tarvittaessa perhekeskuksen muita työntekijöitä.

Yhteistyötahon työntekijä on yhteydessä lapsiperhetiimiin tai sen jäseniin. Yhdessä mietitään mitä erilaisia tuen muotoja ja vaihtoehtoja olisi käytettävissä ja pyritään perheen hyvinvoinnin kannalta sopivimpaan vaihtoehtoon.