Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lapsiperhetiimi on tarkoitettu raumalaisille alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsiperhetiimissä toimii lastenpsykiatri, psykiatrisia sairaanhoitajia, neuvolapsykologeja, lastenvalvojia ja tarvittaessa perhekeskuksen muita työntekijöitä.

Yhteydenotto

Jos perheessä herää jokin huoli he voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi neuvolan tai koulun terveydenhoitajaan, joka tarvittaessa tuo asian lapsiperhetiimiin. Yhteistyötahon työntekijä on yhteydessä lapsiperhetiimiin tai sen jäseniin. Yhdessä mietitään mitä erilaisia tuen muotoja ja vaihtoehtoja olisi käytettävissä ja pyritään perheen hyvinvoinnin kannalta sopivimpaan vaihtoehtoon.