Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutujaa tuetaan yksilöllisessä asumisessa ja arkielämässä pärjäämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut koordinoi psykiatrinen sairaanhoitaja / psykoterapeutti. Tehtävään sisältyy palveluasumisen tarpeen arviointi, järjestäminen ja valvonta yhteistyössä lähettävän tahon ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Palveluun voi hakea liitteenä olevalla hakemuksella.