Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sillanpielen toimintakeskus on Rauman sosiaali- ja terveystoimialan alainen kuntouttavan päihdetyön yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota raumalaiselle asunnottomalle tai muussa sosiaalisessa kriisitilanteessa olevalle

  • asumispalvelupaikkoja
  • tukiasumispalveluja
  • kotiin annettavaa päihdetyötä
  • avokatkaisuhoitoa
  • työtoimintaa

Ohjaajien tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa arjesta selviytymiseen sekä tukea päihteettömyyteen.