Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on tarkoitettu yli 23-vuotiaille, mm. lyhytaikaisista masennusoireista kärsiville tai arkielämän kriisitilanteiden vuoksi oireileville ihmisille. Käynnit hoidetaan ajanvarauksella. Palvelut ovat maksuttomia.

Avoterveydenhuollossa psykiatriset sairaanhoitajat hoitavat pääasiallisesti masennuspotilaita, joiden psyykkinen oireilu on kestänyt vain vähän aikaa, sekä arkielämän kriisitilanteiden vuoksi oireilevia. Lisäksi vastaanotolla hoidetaan muun muassa ahdistuneisuushäiriöitä ja työuupumusta.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle voi varata ajan itse. Aika pyritään saamaan vastaanotolle noin kahden viikon kuluessa. Vastaanotolla tehdään psyykkisen voinnin arviointi ja tilanteen kartoitus. Työryhmässä ei ole lääkäriä eikä psykiatria, joten tarvittaessa varataan aika omalle lääkärille. Psykiatrin vastaanottoa varten tarvitaan lähete erikoissairaanhoitoon.