Sillanpielen toimintakeskus

Sillanpielen toimintakeskus

Sillanpielen toimintakeskus on Rauman sosiaali- ja terveysviraston alainen kuntouttavan päihdetyön yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota raumalaiselle asunnottomalle tai muussa sosiaalisessa kriisitilanteessa olevalle

  • asumispalvelupaikkoja
  • tukiasumispalveluja
  • kotiin annettavaa päihdetyötä
  • avokatkaisuhoitoa
  • työtoimintaa.

Ohjaajien tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään  omat voimavaransa arjesta selviytymiseen sekä tukea päihteettömyyteen.