1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tulosalueen palvelujen tarkoituksena on edistää asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia ja vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Tulosalue vastaa sosiaalihuollon yleis- ja erityislaeissa kunnalle annettujen tehtävien hoitamisesta Rauman kaupungissa aikuis- ja perhesosiaalityön, lastensuojelun ja vammaispalvelujen osa-alueilla.

Emme vastaa sähköpostitse yhteydenottoihin, jotka koskevat asiakkaan henkilökohtaisia tietoja tai ajanvarausta.