1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aikuissosiaalityö on 18 vuotta täyttäneiden ja heidän perheidensä kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Aikuissosiaalityössä kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, tuen tarpeita, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa arvioidaan palvelutarve ja laaditaan asiakassuunnitelma, etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi.

Aikuissosiaalityö voi olla esimerkiksi ohjausta ja neuvontaa, asiakkaan motivointia, tukea ja ohjausta kohti työelämää, ratkaisujen etsimistä yhdessä asiakkaan kanssa arjen, asumisen ja taloudenhallinnan ongelmiin sekä sosiaalisissa kriisitilanteissa.

Aikuissosiaalityössä tehdään moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tarvittavien sosiaalipalvelujen järjestämiseksi.

Aikuissosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä jos tarvitset tukea esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
  • olet työtön ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi
  • sinulla on ongelmia asumisessa tai olet asunnoton
  • päihde- tai mielenterveysongelmat vaikeuttavat arkeasi ja asumistasi
  • olet velkaantunut tai tarvitset tukea, ohjausta tai neuvontaa taloudellisten vaikeuksien selvittämiseen
  • olet kohdannut äkillisen kriisin