1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutumisyksikkö on tarkoitettu aikuisille 23–65 -vuotiaille asiakkaille, joilla on pitkäaikainen psykiatrinen sairaus, tai joiden kuntoutumisen psykiatrisesta sairaudesta oletetaan vievän aikaa. Toiminnan tavoitteena on tukea avopalveluiden avulla kotona selviytymistä, oman elämänpiirin laajentumista ja itsenäistä suoriutumista arjessa asiakkaan voimavarat huomioiden.

Hoidon tarve on pääsääntöisesti pitkäaikainen ja asiakkaalle laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Hoitomuotoina ovat yksilökeskustelut, hoidolliset ryhmät ja kotikäynnit. Asiakkaalle varataan tarvittaessa aika lääkärille. Terveyskeskuslääkäri on yksikössä yhden aamupäivän viikossa ja psykiatrian erikoislääkäri yhden päivän viikossa.

Asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus sosiaalityöntekijän palveluihin. Asiakkaan kuntoutuksessa mukana olevien tahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Kuntoutumisyksikköön asiakkaaksi siirtyminen tapahtuu aikaisemman hoitotahon yhteydenotolla.