1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinon annettua tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen ja valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu ryhmätoiminnat ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet (Sosiaalihuoltolaki 17 §).