Kuraattorit

Oppilaat ja opiskelijat ohjautuvat kuraattorin luokse joko itsenäisesti, vanhempien yhteydenoton, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppanien kautta.

Kuraattorit keskustelevat, neuvovat ja ohjaavat lapsen, nuoren ja perheiden elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.
Sosiaalitoimen alaiset kuraattorit toimivat kaikissa Rauman kaupungin esikouluissa, peruskouluissa sekä toisella asteella. He toimivat osana koulujen ja oppilaitosten monialaista oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja ovat tarvittaessa linkkinä sosiaalitoimeen.

Oppilaat ja opiskelijat voivat tulla tapaamaan kuraattoria koulupäivän aikana tai olla yhteydessä puhelimitse tai Wilman välityksellä (ei WinNovassa). Vanhemmat, koulujen ja oppilaitosten henkilökunta sekä muut yhteistyökumppanit voivat olla yhteydessä kuraattoriin.

Yläkoulujen kuraattorit:
 Laura Maansalo, puh. 02 834 7222
 – Raumanmeren peruskoulu
 – Rauman normaalikoulu (7 – 9 lk.)
Riina Taavitsainen, puh. 02 834 7223
 – Hj. Nortamon peruskoulu
Emmi Peltomaa, puh. 02 834 7224
 – Nanun koulu ja esiopetus
 – Rauman normaalikoulu (1 – 6 lk.) ja Taikatakin esiopetus
Esi- ja alakoulujen kuraattorit:
Pasi Alonen, puh. 02 834 3276, 044 403 6218
 – Karin koulu ja Vähä-Karin esiopetus
 – Kodisjoen koulu ja esiopetus
 – Lapin koulu ja esiopetus
 – Unajan koulu ja esiopetus
 – Uotilan koulu
 – Vasaraisten koulu
 – Lensun, Lajon, Helkkilän, Kahmon, Rauma-Repolan, Musikatin ja Englanninkielisen
lastentarhan esiopetus
Sanna Järvelä, puh. 02 834 3275, 044 403 6217
 – Kaaron koulu ja esiopetus
 – Kortelan koulu
 – Kourujärven koulu ja esiopetus
 – Merirauman koulu
 – Pyynpään koulu ja esiopetus
 – Syvärauman koulu
 – Sampaanalan, Otan, Nummen, Uudenlahden ja Onnelan esiopetus
Elina Suominen, puh. 02 834 3389
 – Naulan koulu
 – Malmin koulu
Toiseen asteen kuraattorit:
Anne Pennanen (WinNova), puh. 044 403 6282
 – Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 – Merenkulkuala
 – Turvallisuusala
 – Sosiaali- ja terveysala
Jenni Juntunen (WinNova), puh. 044 403 6281
 – Tekniikka ja liikenne
 – Liiketalous ja kauppa
 – Kauneus
 – VALMA (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ent.
ammattistartti)/WinNova
Sirpa Parkkila, puh. 044 793 3423
 – Rauman Lyseon lukio
 – Rauman freinetkoulu ja Feskarin esiopetus