Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta useilla ammattikunnilla ja luottamustoimessa toimivilla tahoilla on siihen lakisääteinen velvollisuus. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttä.

Milloin on syytä tehdä ilmoitus? (mm. seuraavissa tilanteissa)

  • lapsi on huonosti hoidettu
  • pieni lapsi on yksin ulkona myöhään
  • lapsi itkee jatkuvasti
  • jos epäillään, että lasta pahoinpidellään tai kohdellaan muutoin huonosti
  • lapsi/nuori käyttää päihteitä tai on sekaantunut rikoksiin
  • lapsi vahingoittaa itseään

Miten ilmoitus tehdään?

  • Ilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon.
  • Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä toimistossa henkilökohtaisesti.
  • Tietojen arkaluontoisuuden vuoksi ilmoitusta ei pidä tehdä sähköpostitse.
  • Ilmoituksen tekemistä varten on olemassa valmiita lomakkeita, mutta lomakkeen käyttäminen ei ole edellytyksenä ilmoituksen tekemiselle.

Täytetyn lomakkeen voi lähettää osoitteeseen:

Sosiaalitoimisto / Lastensuojelu
Kalliokatu 1
26100 Rauma

tai faxilla 02 823 3278