1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta useilla ammattikunnilla ja luottamustoimessa toimivilla tahoilla on siihen lakisääteinen velvollisuus. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttä.

Milloin on syytä tehdä ilmoitus? (mm. seuraavissa tilanteissa)

  • lapsi on huonosti hoidettu
  • pieni lapsi on yksin ulkona myöhään
  • lapsi itkee jatkuvasti
  • jos epäillään, että lasta pahoinpidellään tai kohdellaan muutoin huonosti
  • lapsi/nuori käyttää päihteitä tai on sekaantunut rikoksiin
  • lapsi vahingoittaa itseään

Miten ilmoitus tehdään?

  • Ilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon.
  • Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä toimistossa henkilökohtaisesti.
  • Tietojen arkaluontoisuuden vuoksi ilmoitusta ei pidä tehdä sähköpostitse.
  • Ilmoituksen tekemistä varten on olemassa valmiita lomakkeita, mutta lomakkeen käyttäminen ei ole edellytyksenä ilmoituksen tekemiselle.

Täytetyn lomakkeen voi lähettää osoitteeseen:

Sosiaalitoimisto / Lastensuojelu
Kalliokatu 1
26100 Rauma

Mitä ilmoituksen jälkeen?

Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen Lsl 26 §

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät palvelutarpeen arvioinnin yhdessä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Palvelutarpeen arviointi toteutuu käytännössä tapaamalla vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen. Tapaamisilla käsitellään lapsen ja perheen arkeen ja kasvatukseen liittyviä asioita. Esille tulleet asiat kirjataan yhteenvetoon, jonka perhe saa. Arviointi ja selvitystyö tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii kolmen kuukauden määräajassa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida myös kiireellisten toimenpiteiden tarve. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esimerkiksi vanhempien päihtymyksen
takia tai lapsen omasta käytöksestä johtuen.

Lastensuojelun asiakkuus

Lastensuojeluilmoitus (hakemus tai tiedonsaanti) ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Jos palvelutarpeen arvio ja lastensuojelun tarpeen selvitys osoittavat lastensuojelun tukitoimien tarpeen, alkaa lastensuojeluasiakkuus.