1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lastensuojelun avohuolto tarkoittaa tukitoimia omassa kodissaan asuville lapsille ja heidän perheilleen.
Tukitoimet räätälöidään yksilöllisesti kunkin perheen tarpeiden mukaan ja niistä sovitaan avohuollon asiakassuunnitelmassa. Jokaisella lapsella on oma nimetty sosiaalityöntekijä.

Tukitoimet ovat tarpeen silloin, jos kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia, huostaanotto ja sijaishuolto viimesijaisia auttamiskeinoja.

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa:

  • tuki perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
  • sosiaalityöntekijän antama tuki perheelle
  • taloudellinen tuki
  • tehostettu perhetyö
  • tukihenkilö- ja tukiperhe
  • lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut
  • vertaisryhmätoiminta
  • perhekuntoutus
  • loma- ja virkistystoiminta
  • mahdolliset muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet