1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lastensuojelun tehostettu perhetyö on räätälöityä, verkostoitunutta ja psykososiaalisesti tukevaa. Työ on tavoitteellista ja muutokseen tähtäävää.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö on yksi Rauman kaupungin lastensuojelun avohuollon tukimuodoista. Se on suunnattu lapsiperheille, joissa on erityistä huolta lasten kehityksen ja kasvun vaarantumisesta.

Asiakkaaksi ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta.

Lastensuojelun tehostetun perhetyön tuella pyritään löytämään yhteistyössä asiakasperheiden kanssa voimavaroja ja toimivia vuorovaikutusmalleja. Työskentelyn ensisijaisena lähtökohtana on lapsen etu.

Työn perustana on avoimuus, luottamus ja huolien puheeksi ottaminen.
Työtä tehdään parityönä käyttäen asiakasperheille soveltuvia menetelmiä.

Työmenetelmiä ovat mm.

  • suunnitellut perhetapaamiset
  • yksilötapaamiset
  • yhteistyöneuvottelut
  • toiminnalliset menetelmät
  • moniammatillinen verkostotyö

Lastensuojelun perhetyötä toteutetaan kotona, perhetukikeskuksessa tai muualla.

Työskentelyn kuluessa perheen tilannetta ja asetettuja tavoitteita tarkastellaan yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja lastensuojelun perhetyöntekijöiden kanssa määräajoin pidettävissä tarkistus-neuvotteluissa.