Lastensuojelun tehostettu perhetyö

Lastensuojelun tehostettu perhetyö on räätälöityä, verkostoitunutta ja psykososiaalisesti tukevaa. Työ on tavoitteellista ja muutokseen tähtäävää.

Tehostettu perhetyö on suunnattu lapsiperheille, joissa on erityistä huolta lapsen kehityksen ja kasvun vaarantumisesta. Asiakkaaksi ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta.

Luottamukseen perustuvan työskentelyn keskiössä on lapsen etu, perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys. Perheen tilannetta ja yhdessä perheen kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti ja sovitusti perheen, vastuu sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa työskentelevien sosiaaliohjaajien kanssa.