1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Joskus vaikeudet voivat olla niin vakavia, että on lapsen edun mukaista järjestää lapsen hoito kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä, ammatillisessa perhekodissa tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös sukulaisperheeseen.

Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Myös huostaanottoon liittyy asiakassuunnitelma, jossa todetaan mm. sijoituksen tarkoitus ja tavoitteet sekä yhteydenpito lapsen ja läheisten ihmisten välillä. Lausuntoja voidaan pyytää lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta.

Huostaan otetun lapsen vanhemman tueksi voidaan laatia oma asiakassuunnitelma ohjausta ja tukea varten. Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukea saa esimerkiksi osoitteesta www.voikukkia.fi.

Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisesti sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon kiireellisen sijoituksen päätöksellä. Yhteyden säilyttäminen ja ylläpitäminen lapsen omiin vanhempiin ja sisaruksiin on lapsen kehityksen kannalta tärkeää silloinkin, kun lapsi ei asu kotona. Läheiset voivat vierailla lapsen sijoituspaikassa ja lapsi voi käydä kotona. Vanhemmat osallistuvat lasta koskeviin neuvotteluihin.